Ce reprezintă o practică bună?

O “bună practică” poate fi definită:

O bună practică este o experiență în legătură cu care există dovezi că funcţionează bine şi că produce rezultate bune, ceea ce o recomandă ca model.

Criteriile de identificare a bunelor practici

Următorul set de criterii a stat la baza identificării bunelor practici privind participarea comunităţii, familiei/ a părinţilor la parteneriatul educativ cu şcoala (adaptat după Hancock, J. 2003.  Scaling-up for increased impact of development practice: Issues and options in support of the implementation of the World Bank's Rural Strategy. Rural Strategy Working Paper, World Bank, Washington D.C.). Cele șapte criterii sunt utilizate ca o listă de control pentru bune practici:  

 

Eficiența și succesul înregistrat:
 Practica se dovedește a fi relevantă și cea mai eficientă cale de a atinge un obiectiv specific. Aceasta a fost adoptată cu succes și s-au înregistrat a avut efecte positive asupra persoanelor și comunităților.

  Sustenabilitate socială, de mediu și economică:
Practica răspunde nevoilor esențiale în special ale persoanelor și comunităților defavorizate, fără a amenința capacitatea acestora de a răspunde nevoilor lor viitoare.  

   Respectarea nevoilor de gen:
Practica are în vedere implicarea și respectarea genurilor și contribuie la îmbunătățirea calității vieții tuturor persoanelor.

  Fezabilă tehnic:
Practica este ușor de învățat și de aplicat din punct de vedere tehnic. 

  Este participativă:
Abordarea participativă este esențială pentru asumarea de către fiecare a deciziilor și acțiunilor.

  Poate fi replicată și adaptată:
Practica are potențial de replicare și adaptare la obiective similare, în diferite situații.

  Reduce riscurile în situații de criză:
Practica își aduce contribuția la o bună gestionare a situațiilor de criză și la dezvoltarea rezilienței.

Descrierea bunelor practici

Titlul

Bune practici privind crearea mediilor de învățare inovative

Tipul documentului                                                                                                                      

Fisă de informații

Cui se adresează?

Acest document este destinat în special managerilor și specialiștilor din sistemul educațional școlar, interesați de crearea unui mediu de învățare inovativ și incluziv, menit să dezvolte la elevi competențele care să-i facă apți pentru succes în viitor.

Documentul oferă liderilor și profesorilor încrederea de a reproiecta predarea și învățarea și de a pune în practică practici susținute de dovezi, care să-i echipeze pe toți elevii să aibă succes în viitorul lor.

Relevanța locală/ geografică

Ce înseamnă în practică reproiectarea școlilor și inovarea în școlarizare? Cum s-ar putea face asta? Aceste întrebări au inspirat o reflecție internațională influentă despre „Medii de învățare inovatoare” (ILE), conduse de OCDE. Această reflecție a dus deja la publicații despre principii și cadre de proiectare de bază și despre leadership-ul în învățare. Documentul de față se bazează pe analizele inițiativelor ale aproximativ 25 de țări, regiuni și rețele. Acesta descrie punctele forte ale unei serii de schimbări: schimbarea culturii, clarificarea focusului, crearea capacităților, colaborare și cooperare, tehnologii și platforme de comunicare și agenți de schimbare. 

Introducere

Proiectul  Inovarea mediului de învățare  (ILE) a analizat modul în care învață tinerii. A studiat ce condiții și dinamici le permit acestora să învețe mai bine. Identificând cazuri concrete de medii de învățare inovatoare din întreaga lume, ILE aduce informații pentru practicile, conducerea și reforma prin generarea de analize a configurațiilor inovatoare și inspiratoare de învățare pentru copii și tineri.

Contribuția distinctă a proiectului ILE a fost să analizeze - cu numeroase exemple internaționale - modalități inovatoare de organizare a învățării la nivel micro (mediul de învățare) și modul în care aceasta se conectează la nivelul mediu (rețele și comunități de practică) și strategii de implementare a învățării schimbare la nivel macro, de sistem.

 Obiectivele  acestui proiect au fost de a servi agendei reformei învățământului prin:

·         Analiza și sinteza rezultatelor actuale ale cercetării internaționale privind mediile de predare și învățare.

·         Identificarea și analizarea exemplelor de medii de învățare inovatoare din întreaga lume.

·         Colaborarea cu comunitatea reformatorilor de politici, inovatori și oameni de știință în învățare pentru a discuta despre cum să utilizeze mai bine aceste descoperiri pentru ca sistemele de învățământ să fie antrenate

Actori și părțile interesate

Documentul sugerează că dezvoltarea învățării inovatoare la scară are nevoie de abordări înrădăcinate în complexitatea societății secolului XXI și pe „ecosistemele de învățare”  Va fi util în special pentru cei care proiectează, cercetează sau angajează schimbări educaționale, fie în școli, politici, comunități sau rețele mai largi. Folosind o gamă globală de exemple efective, proiectul descrie condițiile pe care sistemele de învățământ trebuie să le creeze astfel încât copiii și părinții, profesorii și comunitățile lor să se simtă încrezători și optimiști cu privire la viitor. Pentru profesori, mesajele sunt inspirationale. Sistemele de învățământ trebuie să se concentreze pe îmbunătățirea capacității și motivării profesorilor. Standardizarea nu poate face acest lucru. Mesajele sale către profesie și organizațiile sale sunt profunde. 

Prezentarea modelului

Proiectul OECD - ILE a dezvoltat resurse pentru a ajuta liderii și profesorii școlilor să vadă cum arată școlarizarea, predarea și învățarea eficiente. 

Cele opt elemente de bază ale motivației

Elevii sunt mai motivați să se implice în învățare atunci când:

1.      ei percep legături stabile între acțiuni specifice și realizări

2.      se simt competenți să facă ceea ce se așteaptă de la ei 

3.      ei apreciază subiectul și au un sens clar al scopului

4.      ei percep mediul ca fiind favorabil pentru învățare

5.      ei experimentează emoții pozitive față de activitățile de învățare.

Elevii:

6. își direcționează atenția departe de învățare atunci când experimentează emoții negative

7. sunt mai perseverenți în învățare atunci când își pot gestiona resursele și pot face față obstacolelor în mod eficient

8. antrenează mai multe resurse cognitive pentru învățare atunci când sunt capabili să influențeze intensitatea, durata și exprimarea emoțiilor lor.

Cele șapte principii ale învățării

Acest proiect a explorat natura învățării prin perspectivele cogniției, emoției și biologiei și a furnizat analize ale implicațiilor pentru diferite tipuri de aplicații în mediile de învățare. Cercetarea a fost sintetizată pentru a crea șapte „principii” transversale care să ghideze dezvoltarea mediilor de învățare pentru secolul XXI.

Pe lângă opt elemente de bază ale motivației , proiectul a identificat șapte principii de învățare care se concentrează pe dezvoltarea de elevi competenți și adaptați. Cele șapte principii sunt:

 1. Elevii sunt în centru
 2. Natura socială a învățării
 3. Emoțiile sunt integrate învățării
 4. Recunoașterea diferențelor individuale
 5. Așteptări ridicate pentru toți elevii
 6. Evaluare pentru învățare
 7. Construirea conexiunilor orizontale

Elevii sunt în centru

Mediul de învățare îi recunoaște pe cursanți drept participanții săi de bază, încurajează implicarea activă și dezvoltă în ei o înțelegere a propriei activități ca studenți.

 • Elevii sunt actorii centrali în mediul de învățare și, prin urmare , centrul activității este cunoașterea și dezvoltarea lor.
 • Activitățile de învățare permit elevilor să-și construiască învățarea prin implicare și explorare activă.
 • Aceasta necesită un mix de pedagogii, care include abordări bazate pe acțiune, precum și învățare cooperativă, bazată pe cercetare și servicii.
 • Mediul își propune să dezvolte „elevii autonomi”, care:
 • dezvolta abilitati meta-cognitive
 • monitorizează, evaluează și optimizează dobândirea și utilizarea cunoștințelor
 • reglează emoțiile și motivațiile în timpul procesului de învățare
 • gestionează bine timpul de studiu
 • stabilesc obiective specifice și personale mai înalte și sunt capabili să le monitorizeze.

Natura socială a învățării

Mediul de învățare este bazat pe natura socială a învățării și încurajează activ învățarea cooperativă bine organizată.

 • Neuroștiința confirmă faptul că învățăm prin interacțiune socială - organizarea învățării ar trebui să fie extrem de socială.
 • Munca în grup de cooperare, organizată și structurată corespunzător, a demonstrat beneficii foarte clare atât pentru progres, cât și pentru rezultate comportamentale și afective. Metodele de cooperare funcționează pentru toate tipurile pentru studenți, deoarece, făcute bine, îi încurajează pe cursanți să dezvolte abilități variate.
 • Cercetarea personală și auto-studiu sunt, de asemenea, în mod natural importante, iar oportunitățile de învățare autonomă ar trebui să crească pe măsură ce elevii se maturizează.

Emoțiile sunt integrate în învățare

Profesioniștii învățării din mediul de învățare sunt foarte atenți la motivațiile cursanților și la rolul cheie al emoțiilor în învățare.

 • Învățarea rezultă din interacțiunea dinamică a emoției, motivației și cogniției.
 • Credințele pozitive despre sine ca elev în general și într-un anumit subiect reprezintă o componentă de bază pentru înțelegerea profundă și „competența adaptativă”.
 • Emoțiile au încă tendința de a fi considerate „soft” și astfel importanța lor, deși acordată în teorie, este mult mai dificil de recunoscut în practică.
 • Atenția la motivații din partea tuturor celor implicați, inclusiv a studenților, este de a face învățarea în primul rând mai eficientă, nu mai plăcută (deși este bine încă dacă se petrec ambele).

Recunoașterea diferențelor individuale

Mediul de învățare este acut sensibil la diferențele individuale dintre elevii din el, inclusiv la cunoștințele lor anterioare.

 • Elevii diferă în multe feluri fundamentale pentru învățare: cunoștințe prealabile, capacitate, concepții despre învățare, stiluri și strategii de învățare, interes, motivație, credințe de autoeficiență și emoție; ei diferă și în termeni socio-ambientali, precum mediul lingvistic, cultural și social.
 • Cunoașterea prealabilă - asupra căreia elevii variază substanțial - este determinantă pentru cât de bine învață fiecare individ.
 • Mediile de învățare au nevoie de adaptabilitate pentru a reflecta aceste diferențe individuale și a le modela în moduri care sunt sustenabile atât pentru studenții individuali, cât și pentru activitatea grupului în ansamblu. Distanțarea de „o abordare unică se potrivește tuturor” poate fi o provocare.

Susținerea/ stimularea tuturor elevilor

Mediul de învățare elaborează programe care necesită muncă asiduă și provocare din partea tuturor, dar fără supraîncărcare excesivă.

 • A fi sensibil la diferențele și nevoile individuale înseamnă, de asemenea, a fi suficient de provocator pentru a atinge nivelul și capacitatea lor existente.
 • Elevii cu performanțe ridicate pot ajuta elevii cu rezultate mai scăzute, ceea ce ajută la încurajarea tuturor cursanților
 • Acest lucru subliniază necesitatea de a evita regimurile de suprasarcină și de motivație bazate pe frică și presiune excesivă - nu doar din motive umaniste, ci pentru că acestea nu sunt în concordanță cu dovezile cognitive și motivaționale ale învățării eficiente.

Evaluare pentru învățare

Mediul de învățare funcționează cu claritatea așteptărilor folosind strategii de evaluare în concordanță cu aceste așteptări; se pune accentul pe feedback-ul formativ pentru a sprijini învățarea.

 • Mediul de învățare trebuie să fie foarte clar despre ceea ce se așteaptă, ce fac elevii și de ce . În caz contrar, motivația scade, elevii sunt mai puțin capabili să încadreze activitățile în cadre de cunoștințe mai mari și sunt mai puțin susceptibili să devină elevi autonomi.
 • Evaluarea formativă ar trebui să fie substanțială, regulată și să ofere feedback semnificativ;  aceste informații din evaluare trebuie utilizate constant pentru a modela direcția și practica în mediul de învățare.

Construirea conexiunilor orizontale

Mediul de învățare promovează puternic „conectarea orizontală” în domenii de cunoștințe și subiecte, precum și cu comunitatea și lumea largă.

 • O caracteristică cheie a învățării este aceea că structurile complexe de cunoaștere sunt construite prin organizarea mai multor cunoștințe de bază într-un mod ierarhic. Dacă sunt bine construite, astfel de structuri oferă o înțelegere care se poate transfera în situații noi - o competență critică în secolul XXI.
 • Capacitatea studenților de a vedea conexiunile și „conexiunea orizontală” este de asemenea importantă între mediul de învățare formal și mediul mai larg și societate. Această „învățare autentică” promovează, de asemenea, o înțelegere mai profundă.

Întrebări care explorează cele șapte principii ale învățării

Elevii sunt în centru

Elevii pot răspunde la întrebarea „Care este directi în care merge cu învățarea?”

Își pot descrie în propriile lor cuvinte ceea ce învață - și de ce este important să învețe?

Pot folosi o serie de ocazii de a-și demonstra învățarea?

Își pot autogestiona timpii de învățare independent?

Sunt capabili să-și stabilească obiective specifice de învățare și să-și construiască învățarea prin explorare activă?

Natura socială a învățării

Elevii demonstrează tipurile de abilități sociale și de colaborare necesare pentru lucrul în echipă și cetățenie?

Emoțiile sunt centrale pentru învățare

Fiecare cursant poate numi cel puțin doi adulți din școală care cred că va avea succes în viață?

În ce măsură elevii sunt capabili să își monitorizeze și să-și gestioneze propriile emoții?

Recunoașterea diferențelor individuale

Elevii simt că profesorii lor își cunosc puterile, interesele și pasiunile individuale?

Cred ei că profesorii lor știu și înțeleg ceea ce le este dificil sau provocator?

Cunoașterea și valorificarea culturală anterioară pe care elevii o aduc în clasă sunt respectate, evaluate și utilizate?

Stimularea tuturor elevilor

Elevii, indiferent de vârstă, sunt capabili să învețe pe altcineva și pot contribui la comunitate în ansamblu?

Toți elevii se confruntă cu o muncă solicitantă, antrenantă și provocatoare, fără supraîncărcare excesivă?

Evaluare pentru învățare

Elevii pot descrie cum arată calitatea - și cum se descurcă cu propria lor învățare?

Elevii sunt încrezători și confortabili atât în ​​ceea ce le oferă, cât și la primirea feedback-ului egalilor lor, pe baza unor criterii co-construite?

Construirea conexiunilor orizontale

Elevii pot vedea și înțelege conexiunile din zonele de conținut?

În ce măsură pot elevii să se conecteze și să învețe din mediul mai larg - și de la membrii comunității lor?

Factorii care asigură succesul

Proiectul ILE afirmă că cheia eficienței și îmbunătățirii școlii este realizarea celor șapte principii în ansamblu, mai degrabă decât să lucrezi la unul sau două la un moment dat.

Unii profesori au fost rezistenți la schimbare, nevăzând inițial nevoia pentru aceasta sau neînțelegând cum i-ar ajuta pe elevi. Alții aveau îngrijorări cu privire la împărtășirea practicii, planificarea în colaborare sau deschiderea profesională. Mulți erau îngrijorați că pierd controlul clasei „lor” și că elevii s-ar pierde dacă s-ar muta într-un spațiu mai mare și comun.

Liderii școlilor au recunoscut că relațiile au o importanță vitală, cu atât mai mult într-un mediu de lucru colaborativ. Interesele individuale ar putea intra în calea dinamicii echipei și a profesionalismului.

Referitor la leadership-il inovării în invățare, pentru lucrul cu profesorii din partea managerilor, proiectul recomandă:

 • Au așteptări clare și flexibile.
 • Continuați să împărtășiți și să discutați despre cercetare - este motivant.
 • Spune-le profesorilor să vorbească despre practica lor.
 • Monitorizați progresul pe măsură ce școala merge mai departe; asigurați-vă că majoritatea este cu voi.
 • Fii atent la impactul emoțional al schimbării și sprijină oamenii, după cum este necesar.
 • Încurajați profesorii să fie inovatori. Este bine să încercați lucruri noi, cu condiția să fie monitorizat impactul lor. Dacă o inițiativă nu funcționează, învață de la ea. Indiferent dacă funcționează sau nu, împărtășește învățarea cu alții.
 • Puneți întrebări profesorilor și lăsați răspunsurile și soluțiile de la ei.

Validarea în practică

Rezultatele proiectului OECD – ILE au fost utilizate, între altele de cele 12 școli încluse într-o cercetare de explorare a modalităților de utilizare a curriculumului din Noua Zeelandă.

Concluzie

O cultură școlară pozitivă este strâns legată de două principii ILE: natura socială a învățării și emoțiile integrante învățării. Aceste principii sunt cele mai eficiente atunci când sunt integrate în sistemele existente ale școliI. Este clar că nu există o practică unică care să poată fi considerată cea mai bună practică actuală în predarea și învățarea. Mai degrabă, școlile trebuie să adapteze mai multe practici pentru a se potrivi contextului lor unic, să utilizeze capacitățile cadrelor didactice și - mai ales - să răspundă nevoilor, abilităților și intereselor fiecăruia dintre elevi. 

Resurse

https://www.ero.govt.nz/publications/leading-innovative-learning-in-new-zealand-schools-april-2018/appendix-2-oecd-ile-project/