Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură
Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: Educaţie şi competenţe
Obiectiv specific 6: Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre- universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive
Denumire proiect: EduForm - EDUcatie incluziva de calitate prin FORMare profesionala continua
Program: POCU/73/6/6/106757
Beneficiar: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură
Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Ialomița
                  Inspectoratul Școlar Județean Caraş-Severin
Perioada de implementare: 24.04.2018 - 23.07.2020
Valoarea contractului: 6.657.492,05 lei

       

 

      Asociaţia “Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie Ştiinţă şi Cultură” implementează începând cu data de 24.04.2018, în calitate de Beneficiar, proiectul POCU/73/6/6/106757 cu titlul EduForm - EDUcatie incluziva de calitate prin FORMare profesionala continuă, în valoare de 6.657.492,05 lei. Începând cu data de 01.05.2019 proiectul va fi implementat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa - P1 şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin - P2. Proiectul se implementează în contextul problemelor privind reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul de calitate, context ce preocupa organizatiile europene si mondiale, care au intensificat politicile si strategiile internationale pentru integrarea copiilor, elevilor si tinerilor in programe de invatare formale, nonformale si informale, prin dezvoltarea relatiilor de parteneriat cu comunitatea educationala si socioprofesionala. In acest context general, proiectul isi propune implementarea in parteneriat a unui sistem de activitati in vederea dezvoltarii competentelor profesionale si transversale ale personalului didactic si managerilor scolari la nivelul jud. Ialomiţa (IL) si Caras-Severin (CS), care provin din 23 unitati scolare defavorizate, cu invatamant de masa sau special. Implementarea proiectului in regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia si Vest este impusa de formarea corespunzatoare a personalului din educatie, conform analizei de nevoi efectuata in aceste scoli. Toate cele 12 institutii şcolare selectate ca şcoli ţintă în proiect din judeţul Ialomiţa (conform GS, Anexa 1) sunt în clasa de risc 1 (o unitate scolara) , clasa de risc 2 (4 unitati scolare), clasa de risc 3 (6 unitati scolare), clasa de risc 4 (o unitate scolara). Acestea sunt: Şcoala Profesională Reviga, Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Feteşti, Şcoala Gimnazială "Arhimandrit Teofil" Balaciu, Şcoala Gimnazială Ion Roată, Şcoala Gimnazială Sălcioara, Şcoala Gimnazială Moviliţa, Şcoala Gimnazială Perieţi, Şcoala Gimnazială "Ionel Perlea" Ograda, Şcoala Gimnazială "George Vâlsan" Amara, Şcoala Gimnazială "Ştefan Copoiu" Andrăşeşti, Şcoala Gimnazială Dridu, Şcoala Gimnazială Săveni;

      Din judeţul Caraş Severin: Şcoala Gimnazială Vărădia, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ”Aurora”, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ,,Christiana” Bocşa, Școala Gimnazială nr.2 Bocşa, Școala Gimnazială Specială Caransebeş, Școala Gimnazială Vrani, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ,,Primăvara” Reşiţa, Școala Gimnazială Dognecea, Școala Gimnazială Ocna de Fier, Școala Gimnazială ”Gheorghe Guga” Răcăjdia, Colegiul Național ”Diaconovici-Tietz”.

      Dintre categoriile de grup ţintă (GT) prevăzute în ghidul solicitantului aplicabil, GT al proiectului vizează 2 categorii distincte, stabilite în concordanţă cu obiectivele, activităţile şi indicatorii proiectului, respectiv: personal didactic din învăţământul preuniversitar şi manageri şcolari. Ca dimensiune, GT al proiectului este format din 360 (100%) cadre didactice din invatamantul preuniversitar, din 2 judeţe (150 din IL, 210 din CS). Cadrele didactice menţionate sunt repartizate pe categorii de grup ţintă, după cum urmează: 346- 96,11% în categoria personal didactic din învăţământul preuniversitar (143 din IL, 203 din CS); 14- 3,89% în categoria manageri şcolari (12 din IL, 11 din CS).

      Rezulta, ca prioritara si urgenta, soluţionarea nevoilor de formare a cadrelor didactice din scolile ţinta, din categoriile de GT personal didactic din învaţamântul preuniversitar si manageri scolari, în vederea asigurarii unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor si ale unei scoli incluzive.

      Pregatind si responsabilizand cei 360 membri ai GT contribuim la atingerea obiectivului asumat de Romania de a reduce parasirea timpurie a scolii pentru copiii apartinand grupurilor vulnerabile, in acord cu recomandarile formulate in Cadrul Strategic pentru Cooperarea Europeana in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ET2020).

  

REZULTATELE PROPUSE

 • 1 Strategie de informare, constientizare, sensibilizare si motivare pentru atragerea si menţinerea resurselor umane calificate în scoli defavorizate, prin participare la programe de formare si dezvoltare profesionala continua elaborata/ actualizata;
 • 52 sesiuni de informare, constientizare, sensibilizare si motivare pentru atragerea si menţinerea resurselor umane calificate în scoli defavorizate, prin participare la programe de formare si dezvoltare profesionala continua; circa 26 sesiuni/ judeţ/ circa 25 persoane pe sesiune x 2 judeţe;
 • campanie online (website cu materiale de informare, constientizare, sensibilizare si motivare pentru atragerea si menţinerea resurselor umane calificate în scoli defavorizate elaborate/ actualizate continuu pe durata implementarii si pe perioada de sustenabilitate a proiectului);
 • studiu de evaluare a impactului campaniei clasice/ online asupra resurselor umane din scolile tinta – plan de masuri pentru atragerea si menţinerea resurselor umane calificate în scoli defavorizate, cu accent pe scolile ţinta.
 • grup ţinta (360 manageri scolari si personal didactic din învaţamântul preuniversitar) si mentinut pe toata durata de desfasurare a activitatilor proiectului in care este implicat, provenit din 23 scoli ţinta defavorizate - 11 din judeţul Caras-Severin si 12 din judeţul Ialomiţa
 • 360 manageri scolari/personal didactic din învaţamântul preuniversitar participanţi la programe de formare si monitorizaţi pe durata stagiilor de practica aferente
 • 360 chestionare evaluare impact programe formare asupra cursantilor;
 • 360 manageri scolari/personal didactic monitorizati pe durata stagiilor de practica pentru evaluare performanţe profesionale;
 • 1080 chestionare evaluare impact stagii practica desfasurate pe baza de plan individual activitati practice/plan individual dezvoltare profesionala/plan individual îmbunataţire calitate educatie si incluziunie scolara;
 • 9 mecanisme/ instrumente de monitorizare/ evaluare îmbunataţite/ dezvoltate/ actualizate;
 • 324 manageri scolari/personal didactic din învaţamântul preuniversitar certificaţi pentru participare la programe de formare acreditate MEN/ANC si/sau evaluaţi pentru performanţa profesionala si asigurare calitate educaţie incluziva;
 • subvenţie de sprijin acordata/platita pentru max.360 absolvenţi programe formare (150 €/pers);
 • bursa performanţa acordata/platita pentru max 100 absolvenţi programe formare (200 €/pers. x 50 pers/ an scolar x 2 ani scolari);
 • premii acordate/platite pentru max. 50 câstigatori concurs pentru contribuţia la cresterea calitaţii educaţiei si a incluziunii scolare (10 premii I a 300 €/pers + 15 premii II a 200 €/pers + 25 premii III a 100 €/pers).
 • 52 sesiuni de mentorat didactic si coching cognitiv-comportamental desfasurate cu participarea a 360 manageri scolari si personal didactic din învaţamântul preuniversitar
 • 52 seminarii de schimb de bune practici desfasurate cu participarea a 360 manageri scolari si personal didactic din învaţamântul preuniversitar
 • platforma online funcţionala
 • 2 Centre de sprijin pentru dezvoltare profesionala (1 centru/ judeţ x 2 judeţe);
 • 52 workshopuri pentru dezvoltare profesionala (1 workshop/ luna/ centru x 2 centre x 26 luni implementare proiect);
 • 52 sesiuni de aplicare a mecanismelor/ instrumentelor dezvoltate/ elaborate/ actualizate/ îmbunataţite in cadrul proiectului (cca 1 sesiune/ luna x 26 luni x 2 centre);
 • 2 programe de asistenta de specialitate acordata in cadrul centrelor de sprijin pentru dezvoltare profesionala (1 program/ centru).