Planificarea carierei reprezintă (Sârbu, J.):

 proces de identificare a nevoilor, aspiraţiilor şi oportunităţilor privind cariera în cadrul unei organizaţii, precum şi acela de realizare a unor programe de dezvoltare a resurselor umane, în scopul susţinerii carierei respective;

 proces de alegere a ocupaţiilor, organizaţiilor şi căilor de urmat în cadrul unei cariere;

 proces continuu de descoperire, în cadrul căruia o persoană dezvoltă lent un concept propriu ocupaţional, ca rezultat al capacităţilor, nevoilor, motivaţiilor şi aspiraţiilor acesteia, precum şi al propriului sistem de valori; 

 proces prin care angajaţii individuali identifică şi traduc în viaţă paşii pentru atingerea scopurilor carierei;

 proces deosebit de complex şi sistematic de stabilire a obiectivelor carierei, de elaborare şi implementare a strategiilor, de autoevaluare şi analiză a oportunităţilor, precum şi de evaluare a rezultatelor;

 procesul prin care angajaţii îşi evaluează punctele forte şi punctele slabe, întrevăd oportunităţile de dezvoltare în cadrul organizaţiei şi îşi stabilesc obiectivele şi planurile prin care să îşi orienteze propriile cariere în direcţia dorită (angajaţii sunt cei care poartă principala responsabilitate a felului în care îşi conduc cariera proprie, organizaţiei îi revine un rol esenţial în acest sens şi anume, acela de facilitator); 

PREZENTAREA CAZULUI: Inadaptarea şcolară

SUBIECTUL:  băiat, 6 ani, clasa pregătitoare

- elevul prezintă timiditate excesivă în timpul activităţilor, iar în timpul pauzelor are un comportament antisocial: foloseşte limbaj vulgar, îşi jigneşte colegii şi uneori are un comportament violent faţă de aceştia.

- elevul înregistrează rezultate slabe, atingând cu greu standardele minimale de performanţă; 

Metoda R.A.I.

Metoda R. A. I. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor Răspunde – Aruncă –Interoghează şi se desfăşoară astfel: la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe de lecţie, profesorul, împreună cu elevii săi, investighează rezultatele obţinute în urma predării-învăţării, printr-un joc de aruncare a unui obiect mic şi uşor (minge) de la un elev la altul.

Resursele educaţionale deschise, conform Wikipedia, se referă la accesul nestingherit la materiale cu caracter instructiv, facilitat de tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, pentru consultare, utilizare şi adaptare de  către utilizatori în scopuri necomerciale. Termenul a fost adoptat la Forumul UNESCO de la Paris (2002), în cadrul căruia s-a analizat impactul proiectelor Open Courseware asupra învaţămîntului superior. În baza aceleiaşi surse, menţionăm că RED includ: a) materiale pentru predare-învăţare: proiecte deschise (open courseware şi open content), cursuri free, directoare de obiecte de învăţare (learning objects), jurnale educaţionale; b) software open source – pentru dezvoltare, utilizare, reutilizare, căutare, organizare şi acces la resurse; medii virtuale de învăţare (LMS – Learning Management Systems), comunităţi de învăţare; c) licenţe de proprietate intelectuală care promovează publicarea deschisă a materialelor, principii de design şi bune practici, localizarea conţinutului.

 

 

 

(Acest proiect este propus pentru o clasă obişnuită, tipică, clasă în care sunt integraţi copii cu cerințe educative speciale - CES).

 

 

PROPUNĂTOR: NICOLAE MARCELA

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOVILIȚA / IALOMIȚA

 

CLASA: a III-a.

 

ARIA CURRICULARĂ  Matematică și științe ale naturii

 

OBIECTUL: Ştiinţe ale naturii

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Plante cultivate şi spontane

 

CONŢINUT: Din ce este alcătuită o plantă ?

 

TIPUL LECŢIEI: predare – învăţare.