PREZENTAREA CAZULUI: Inadaptarea şcolară

SUBIECTUL:  băiat, 6 ani, clasa pregătitoare

- elevul prezintă timiditate excesivă în timpul activităţilor, iar în timpul pauzelor are un comportament antisocial: foloseşte limbaj vulgar, îşi jigneşte colegii şi uneori are un comportament violent faţă de aceştia.

- elevul înregistrează rezultate slabe, atingând cu greu standardele minimale de performanţă; 

 

ISTORICUL EVOLUŢIEI PROBLEMEI

Părinţii elevului lucrează la 200 km de domiciliul bunicilor, unde elevul locuieşte. Situaţia lui nu este tragică prin faptul că părinţii locuiesc în alt oraş, această situaţie existând de 4 ani, tragismul situaţiei îl reprezintă faptul că acest copil nu are modele stabile pe care se poate baza.

DESCOPERIREA CAUZELOR GENERATOARE

- fiind timid, educatoarea i-a indus o stare profundă de nesiguranţă şi neîncredere în propriile forţe prin excluderea tacită din grup (evita să îl implice în activităţi pentru că, aşa cum relatau copiii “doamna zicea că el nu ştie nimic”);

- copilul îşi întâlneşte părinţii bilunar, sau mai rar, în timpul vacanţelor, însă şi atunci când asta se întâmplă, copilul îşi petrece timpul tot cu bunicii;

- bunica are un comportament violent (agresează copilul verbal şi îl bruschează des)

Comportamentul

- nu vorbeşte în clasă decât atunci când i se adresează în mod direct o întrebare şi de multe ori nu răspunde nici atunci când este solicitat;

- răspunde ezitant, cu o voce nesigură, abia auzită, se înroşeşte la faţă şi evită să privească în ochi învăţătoarea când i se cere să răspundă oral în faţa colegilor;

- când trebuie să lucreze individual în clasă nu-şi termină niciodată activitatea, nu rămâne liniştit şi îşi deranjează colegii;

- P.G.E. are capacităţi intelectuale de nivel mediu.

CREAREA UNUI PROGRAM DE SCHIMBARE

Obiective:

- la şcoală va lua parte la discuţiile structurate şi nestructurate cu toţi colegii;

- va fi implicat în a-şi spune părerea la toate discuţiile din clasă alături de colegii săi;

- i se vor da sarcini precise, fiind implicat în diverse acţiuni, pentru a fi resposbilizat;

- părinţii vor petrece timp de calitate cu copilul, li se va explica faptul că nu e de ajuns ca ei să fie în aceeaşi casă cu copilul, ci ceea ce vor face cu copilul atunci când se întâlnesc;

- bunicii i se va explica faptul că, deşi e greu să ţii pasul cu un copil, trebuie să înţeleagă nevoile afective ale copilului, nevoia de a fi înţeles şi apreciat.

Metode şi strategii

- conceperea şi punerea în practică a unor metode coerente de lucru cu el;

- o strânsă legătură cu familia, astfel încât atunci când părinţii/ bunica au întrebări, au nevoie de sfaturi, să simtă că au suport şi nu trec singuri prin această situaţie cu care se confruntă;

- ajutarea lui P.G.E. de a depăşi teama de a participa la ore, spunându-şi părerea în faţa colegilor săi, printr-un sistem de sprijin şi încurajare din partea învăţătoarei;

- i se va da ocazia să-şi măreasacă încrederea în sine şi să-şi îmbunătăţească aptitudinile în situaţiile în care interacţionează cu grupul de elevi (clasa), prin responsabilizarea sa în competiţii, concursuri.

- se va cere ajutorul consilierului şcolar, data fiind natura cronică a problemelor lui P.G.E.

APLICAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE:

 - i se cere lui P.G.E. să răspundă zilnic de distribuirea cornului şi laptelui, pentru a intra în contact cu toţi colegii;

- va fi încurajat permanent de către bunica sa, chiar pentru cele mai mărunte lucruri;

- se va elimina complet limbajul abuziv şi bruscarea copilului (alternativă: bunica va număra până la 10, în gând, înainte de a acţiona);

- va lucra o dată pe saptamână cu consilierul şcolii.

Participarea în clasă

- învăţătoarea îl va ajuta în fiecare zi să găsească răspunsul unei întrebări care va fi pusă în ziua precedentă. Acest fapt are ca scop mărirea participării lui în clasă, micşorându-i teama de a răspunde în faţa colegilor.

- rolul jucat de învăţătoare va scădea în funcţie de progresul înregistrat de elev, astfel încăt să-i permită să participe sau să răspundă spontan la discuţiile din clasă.

Aptitudini sociale

- în timpul activităţilor de grup, elevul va avea ca sarcină să dirijeze sau să coordoneze planul de acţiune după o consultare cu învăţătoarea care îl va informa asupra lucrurilor pe care acesta va trebui să le spună şi să le facă în rolul respectiv.

Şedinte de consiliere

- o dată pe săptămână vor avea loc şedinţe de consiliere în cabinetul şcolar.

- o dată pe lună va participa şi bunica

EVALUAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE

- la interval de două săptămâni, apoi la o lună de la prima întâlnire au avut loc şedinţe cu P.G.E., bunica şi consilierul şcolar;

- obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi se observă progrese rapide în relaţiile spontane cu alte persoane;

REZOLVAREA PROBLEMEI

După o lună comportamentul elevului s-a schimbat: nu îşi mai jigneşte colegii deloc, a căpătat mai multă încredere în el, se implică în activităţi, răspunzând fara teama eşecului.

Bunica spune că se vede schimbarea, că i-a fost greu să renunţe la “vechile obiceiuri” şi chiar recunoaşte că nu a renunţat complet, însă, se straduieşte.

GRILĂ DE OBSERVARE

privind adaptarea copiilor la mediul școlar

Nume și prenume elev

Clasa

Vârsta

Perioda observată

Indicator

DA

NU

în curs de realizare

Cunoaște drumul către sala de clasă și sălile din jur

Cunoaște care este locul său în bancă și îl respectă

Interacționează cu cei din jur, în special cu cei de vârsta sa

Colaborează cu cei din jur, în special cu cei de vârsta sa

Manifestă respect față de adulți

Manifestă comportament de întrajutorare față de cei din jur

Își exprimă ideile și opiniile

Ascultă ideile și opiniile celorlați

Prezintă încredere în sine

Participă activ la activitățile în grup

Găsește singur, fără îndrumarea adultului, soluții simple pentru diferite situații

Este interesat să descopere noul mediu

Își exprimă preferințele în timpul unei activități

Acceptă preferințele exprimate de ceilalți

Își menține concentrarea când rezolvă o sarcină

Finalizează sarcina primită

Participă la stabilirea regulilor

Respectă regulile impuse de un adult

Apreciază ce consecințe pot avea faptele sale

Alți indicatori, observați în perioada urmărită