Problemele privind reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul de calitate preocupa organizatiile europene si mondiale, care au intensificat politicile si strategiile internationale pentru integrarea copiilor, elevilor si tinerilor in programe de invatare formale, nonformale si informale, prin dezvoltarea relatiilor de parteneriat cu comunitatea educationala si socioprofesionala. In acest context general, proiectul isi propune implementarea in parteneriat a unui sistem de activitati in vederea dezvoltarii competentelor profesionale si transversale ale personalului didactic si managerilor scolari la nivelul jud. Ialomiţa (IL) si Caras-Severin (CS), care provin din 23 unitati scolare defavorizate, cu invatamant de masa sau special. Implementarea proiectului in regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia si Vest este impusa de formarea corespunzatoare a personalului din educatie, conform analizei de nevoi efectuata in aceste scoli si atasata prezentei cereri de finanţare. Suplimentar informaţiilor din GS „Cap.1.Informaţii despre apelul de proiecte”, se impune prezentarea contextului local. Toate cele 12 institutii scolare selectate ca scoli ţinta în proiect din jud. IL (conform GS, Anexa 1) sunt în clasa de risc 1 (o unitate scolara) , clasa de risc 2 (4 unitati scolare), clasa de risc 3 (6 unitati scolare), clasa de risc 4 (o unitate scolara). Acestea sunt: SCOALA PROFESIONALA REVIGA, LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" FETESTI, SCOALA GIMNAZIALA "ARHIMANDRIT TEOFIL" BALACIU, SCOALA GIMNAZIALA ION ROATA, SCOALA GIMNAZIALA SALCIOARA, SCOALA GIMNAZIALA MOVILIŢA, SCOALA GIMNAZIALA PERIEŢI, SCOALA GIMNAZIALA "IONEL PERLEA" OGRADA, SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE VÂLSAN" AMARA, SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN COPOIU" ANDRASESTI, SCOALA GIMNAZIALA DRIDU, SCOALA GIMNAZIALA SAVENI;

       Din jud. CS: Sc. Gimnaziala Varadia, Centrul Sc. de Educaţie Incluziva ”Aurora”, Centrul Sc. de Educaţie Incluziva ,,Christiana” Bocsa, Sc. Gimnaziala nr.2 Bocsa, Sc. Gimnaziala Speciala Caransebes, Sc. Gimnaziala Vrani, Centrul Sc. de Educaţie Incluziva ,, Primavara” Resiţa, Scoala Gimnaziala Dognecea, Scoala Gimnaziala Ocna de Fier, Scoala Gimnaziala ”Gheorghe Guga” Racajdia, Colegiul Naţional ”Diaconovici-Tietz”.

       Din punct de vedere al poziţiei geografice, socio-economice si educaţionale:

  • în jud. IL: cele 12 unitati scolare se afla in zone relativ izolate, dezavantajate economic, elevii provin in majoritate din familii sarace, populaţia activa este în descrestere, conform ultimelor recensaminte.
  • în jud. CS: Sc. Gimnaziala Varadia/SG1 se afla în com. Varadia, în SE jud., o localitate de frontiera, cu un trecut istoric bogat, într-o zona dezavantajata economic; Centrul Sc. de Educaţie Incluziva ”Aurora”/SG2 se afla în mun. Resiţa, fiind singura unitate de învaţamânt care scolarizeaza elevi de la nivelul prescolar pâna la cel profesional; Centrul Sc. de Educaţie Incluziva ,,Christiana” Bocsa/SG3 se afla în localitatea Bocsa, în centrul Banatului, într-o zona saraca a jud.; Sc. Gimnaziala nr.2 Bocsa/SG4 se afla în localitatea Bocsa, într-o zona marginasa a localitaţii, defavorizata economic; Sc. Gimnaziala Speciala Caransebes/SG5 se afla în orasul Caransebes, într-un cartier marginas si foarte sarac al orasului; Sc. Gimnaziala Vrani/SG6 se afla în com. Vrani, o localitate de frontiera a jud., la graniţa cu Serbia, o zona dezavantajata din punct de vedere economic; Centrul Sc. de Educaţie Incluziva ,,Primavara” Resiţa/SG7 se afla în mun. Resiţa, într-un cartier marginas al orasului, toţi copiii scolarizaţi având dizabilitate severa, 50% dintre acestia fiind copii cu dizabilitaţi multiple; Scoala Gimnaziala Dognecea se afla în localitatea Dognecea, în estul judeţului Caras-Severin, într-o zona defavorizata; Scoala Gimnaziala Ocna de Fier se afla în localitatea Ocna de Fier, fosta zona industrializata cu un somaj ridicat; Scoala Gimnaziala ”Gheorghe Guga” Racajdia se afla în localitatea Racajdia, zona defavorizata; Colegiul Naţional ”Diaconovici-Tietz se afla în localitatea Resiţa, având o componenta importanta de elevi provenind din rândul minoritaţilor naţionale.

       Din Analiza de nevoi privind situaţia existenta înaintea intervenţiilor propuse în vederea cresterii calitaţii educaţiei incluzive în scolile ţinta (conform ghidului solicitantului - Anexa 2) din cele 2 jud. implicate în proiect rezulta: un numar/procent semnificativ de suplinitori, care nu întotdeauna au competenţele cerute pentru asigurarea unui învaţamânt incluziv de calitate si necalificaţi (560 cadre didactice, dintre care: 66,78% titulari, 30,35% suplinitori si 2,87% necalificaţi) si numar/procent semnificativ de navetisti, cu timp limitat pentru lucrul cu elevii si/sau pentru desfasurarea de activitaţi didactice extracuriculare (243 navetisti din totalul de 560 cadre didactice – 43,39%), care influenţeaza/afecteaza calitatea procesului educaţional. Din punct de vedere al repartiţiei pe fiecare jud., situaţia este urmatoarea: IL: din cele 331 cadre didactice avem 197 titulari (59.51%), 120 suplinitori (36,25%), 14 necalificaţi (4,24%); CS: din cele 229 cadre didactice avem 177 titulari (77,29%), 50 suplinitori (21,83%), 2 necalificaţi (0,87%). De asemenea, din cei 139 profesori care fac naveta catre institutia scolara, având domiciliul în alta localitate (reprezentand aproximativ 31,59% din totalul profesorilor care desfasoara activitaţi în cadrul celor 19 institutii scolare vizate in cadrul proiectului), 97 cadre didactice (45,97%) sunt din IL si 42 cadre didactice (18,34%) sunt din CS. Dintre categoriile de grup ţinta (GT) prevazute în ghidul solicitantului aplicabil, GT al proiectului vizeaza 2 categorii distincte, stabilite în concordanţa cu obiectivele, activitaţile si indicatorii proiectului, respectiv: personal didactic din învaţamântul preuniversitar si manageri scolari. Ca dimensiune, GT al proiectului este format din 360 (100%) cadre didactice din invatamantul preuniversitar, din 2 judeţe (150 din IL, 210 din CS). Cadrele didactice menţionate sunt repartizate pe categorii de grup ţinta, dupa cum urmeaza: 346- 96,11% în categoria personal didactic din învaţamântul preuniversitar (143 din IL, 203 din CS); 14- 3,89% în categoria manageri scolari (12 din IL, 11 din CS).

       Analiza de nevoi realizata de catre parteneri arata ca peste 50% dintre membrii GT fac parte din structuri scolare defavorizate ale scolilor ţinta selectate în proiect în care riscul educaţional depaseste 50% (media procentului copiilor cu risc educational din cele 23 unitaţi scolare selectate în proiect este peste 50%). Astfel: CS: procentul copiilor cu risc educational din cele 11 unitaţi scolare este foarte mare, în 5 unitaţi scolare depasind procentul de 50 %; IL: procentul copiilor cu risc educational din cele 12 unitaţi scolare este foarte mare, în 4 unitaţi scolare depasind procentul de 50 %.

       Procentul ridicat de risc educaţional al elevilor în unitaţile scolare cooptate în proiect (între 29,60%- 86,35%) conduce inevitabil la nevoia implementarii urgente a unor intervenţii integrate de prevenire a acestui risc, care sa vizeze asigurarea de resurse umane calificate, cu competenţe specializate pentru prevenirea absenteismului si a abandonului scolar, precum si pentru transformarea mediului scolar întrunul prietenos si de calitate, capabil sa atraga si sa menţina copilul în procesul educaţional.

       În acest context, rezolvarea problemelor identificate în vederea reducerii procentului de risc educaţional în unitaţile scolare cooptate în proiect impune implementarea urgenta de intervenţii/acţiuni integrate de prevenire a acestora. Intervenţiile/acţiunile propuse prin proiect pentru soluţionarea nevoilor GT au fost identificate si stabilite pe baza analizelor de nevoi specifice efectuate de solicitant si partenerii sai.

       Rezulta, ca prioritara si urgenta, soluţionarea nevoilor de formare a cadrelor didactice din scolile ţinta, din categoriile de GT personal didactic din învaţamântul preuniversitar si manageri scolari, în vederea asigurarii unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor si ale unei scoli incluzive.

       Pregatind si responsabilizand cei 360 membri ai GT contribuim la atingerea obiectivului asumat de Romania de a reduce parasirea timpurie a scolii pentru copiii apartinand grupurilor vulnerabile, in acord cu recomandarile formulate in Cadrul Strategic pentru Cooperarea Europeana in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ET2020).Proiectul este in acord si contribuie la indeplinirea obiectivelor strategice sectoriale in domeniul educatiei stipulate in acte normative europene si nationale:Strategia Europa2020 (inclusiv ET2020);Strategia educatiei si formarii profesionale din Romania pentru perioada 2016-2020 (Hot.nr.317/2016);Strategia privind Reducerea Parasirii Timpurii a Scolii;Strategia nationala pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 2014-2020;SNC2014-2020;SNCDI2014-2020,Strategia Nationala pentru Invatare pe tot Parcursul Vietii;Regulamentele de organizare si functionare a Inspectoratelor Scolare Judetene;Planurile de Dezvoltare Regionala si Locala;Planurile de Dezvoltare Institutionala a Scolilor. Toate activitatile propuse la nivelul scolilor tinta si furnizate membrilor GT susţin pe deplin necesitatea masurilor integrate care stau la baza acestui proiect si raspund nevoii de a creste calitatea educatiei si a transforma aceste unitati in scoli inclusive care asigura accesul echitabil la educatie al tuturor, beneficii care nu ar fi posibile fara o finanţare adecvata a intervenţiilor pe care proiectul îsi propune sa le implementeze. Prin cele 360 de cadre didactice, personal de sprijin si manageri scolari formati prin proiect, contribuim la atingerea valorii propuse prin POCU„5.000 de cadre didactice/personal de sprijin/personalul partenerilor sociali din educatie/manageri scolari sprijiniti”,aferent AP6, Pi10(i), OS6.6.