Obiectivul general al proiectului vizeaza dezvoltarea competenţelor profesionale si transversale ale personalului didactic si managerilor scolari la nivelul judeţelor implicate în proiect, cresterea motivaţiei si a stabilitaţii pe post a acestora, în vederea asigurarii îmbunataţirii calitaţii educaţiei, a accesului echitabil la educaţie, a prevenirii si reducerii fenomenului de parasire timpurie a scolii. Obiectivul general proiectului este in acord cu prevederile apelului de proiecte 5 POCU, Axa prioritara 6. Obiectivul general este cuantificat si corelat cu indicatorii proiectului. Efectul pozitiv generat prin atingerea obiectivului general al proiectului consta în “echiparea” cadrelor didactice si a managerilor scolari cu seturi de competenţe specifice, necesare optimizarii procesului educaţional si managerial, astfel încât în scolile ţinta sa fie atrase/menţinute cadre didactice calificate, care sa asigure incluziunea scolara si sustenabilitatea intervenţiilor de crestere a calitaţii educaţiei. Pe termen lung, eficacitatea intervenţiilor asupra membrilor grupului ţinta formaţi prin proiect se va regasi la nivelul cresterii motivaţiei cadrelor didactice, îmbunataţirii vizibile a rezultatelor elevilor, reducerii parasirii timpurii a scolii si crearii unei scoli incluzive.