Dintre categoriile de grup ţinta prevazute în ghidul solicitantului aplicabil, grupul ţinta al proiectului vizeaza 2 categorii distincte, stabilite în concordanţă cu obiectivele, activitaţile si indicatorii proiectului, respectiv: personal didactic din învaţamântul preuniversitar si manageri scolari. Ca dimensiune, grupul ţinta al proiectului este format din 360 (100%) cadre didactice din invatamantul preuniversitar, din 2 judeţe (150 din Ialomita, 210 din Caras- Severin). Cadrele didactice menţionate sunt repartizate pe categorii de grup ţinta, dupa cum urmeaza: 346- 96,11% în categoria personal didactic din învaţamântul preuniversitar (143 din Ialomita, 203 din Caras- Severin); 14- 3,89% în categoria manageri scolari (7 din Ialomita, 7 din Caras- Severin).

Grupul ţinta va fi selectat în baza Metodologiei de identificare, constituire si menţinere grup ţinta care va fi elaborata imediat dupa obţinerea finanţarii si demararea proiectului. Metodologia menţionata va include cel puţin urmatoarele criterii de selectie: calitatea de cadru didactic într- o scoala ţinta din judeţele de implementare si apartenenţa la categoriile de grup ţinta vizate în proiect (adeverinţa eliberata de scoala ţinta); intenţia, motivaţia si disponibilitatea privind participarea la activitaţile proiectului (scrisoare de intenţie si declaraţie de disponibilitate); nevoile de formare profesionala identificate la nivel personal, la nivel de scoala ţinta, la nivel de comunitate etc. (recomandare eliberata de conducerea scolii ţinta/ instituţiei ierarhic superioara); rezultate obtinute din perspectiva abandonului scolar, frecvenţei si a performanţelor educaţionale ale copiilor/ elevilor. Metodologia menţionata va include cel puţin urmatoarele mecansisme care vor fi elaborate pentru identificarea, constituirea si menţinerea grupului ţinta implicat în activitaţile proiectului pe toata durata de implementare a acestuia: strategie de informare, promovare, constientizare si sensibilizare cu privire la obiectivele/ activitaţile proiectului în vederea atragerii/ menţinerii cadrelor didactice din scolile selectate în grupul ţinta constituit pentru a participa la activitaţile proiectului; campanie de informare, promovare, constientizare si sensibilizare cu privire la obiectivele/ activitaţile proiectului organizata/ desfasurata, sub forma de sesiuni specifice si online, în si pentru comunitaţile scolilor ţinta, în vederean atragerii/ menţinerii cadrelor didactice în grupul ţinta constituit pentru a participa la activitaţile proiectului. Metodologia menţionata prevede si alte aspecte care contribuie la constituirea si menţinerea grupului ţinta selectat pe toata durata de implementare a activitaţilor proiectului în care este implicat, ca de exemplu: activitaţile desfasurate cu participarea cadrelor didactice din grupul ţinta se organizeaza, în masura în care este posibil, în scolile ţinta în care acestea îsi desfasoara activitaţile didactice; activitaţile în care este implicat grupul ţinta se programeaza având în vedere nivelul de pregatire profesionala si opţiunile individuale formulate de cadrele didactice selectate, precum si disponibilitaţile de timp ale acestora.

Identificarea grupului ţinta se va face în cele 23 institutii scolare selectate ca scoli ţinta în proiect (conform ghidului solicitantului aplicabil- Anexei 1- Ierarhizarea unitaţilor scolare în funcţie de nivelul de defavorizare). Scolile selectate ca scoli ţinta în proiect sunt toate în clasa de risc 1 si sunt urmatoarele:

 • din judeţul Ialomita: Scoala Profesionala Reviga, Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Fetesti, Scoala Gimnaziala "Arhimandrit Teofil" Balaciu, Scoala Gimnaziala Ion Roata, Scoala Gimnaziala Salcioara, Scoala Gimnaziala Moviliţa, Scoala Gimnaziala Perieţi, Scoala Gimnaziala "Ionel Perlea" Ograda, Scoala Gimnaziala "George Vâlsan" Amara, Scoala Gimnaziala "Stefan Copoiu" Andrasesti, Scoala Gimnaziala Dridu, Scoala Gimnaziala Saveni;
 • din judeţul Caras Severin: Scoala Gimnaziala Varadia, Centrul Scolar de Educaţie Incluziva ”Aurora” Resiţa, Centrul Scolar de Educaţie Incluziva ,,Christiana” Bocsa, Scoala Gimnaziala nr.2 Bocsa, Scoala Gimnaziala Speciala Caransebes, Scoala Gimnaziala Vrani, Centrul Scolar de Educaţie Incluziva ,,Primavara” Resiţa, Scoala Gimnaziala Dognecea, Scoala Gimnaziala Ocna de Fier, Scoala Gimnaziala ”Gheorghe Guga” Racajdia, Colegiul Naţional ”Diaconovici-Tietz.

Din punct de vedere al poziţiei geografice:

-în judeţul Ialomiţa: Scoala Profesionala Reviga se afla în comuna Reviga, în nordul judeţului, într-o zona dezavantajata economic; Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Fetesti se afla în orasul Fetesti, situat în sud-estul judeţului; Scoala Gimnaziala "Arhimandrit Teofil" Balaciu se afla în comuna Balaciu situata în centrul judeţului; Scoala Gimnaziala Ion Roata se afla în comuna Ion Roata, situata în partea de nordvest a judeţului, într-o zona dezavantajata economic; Scoala Gimnaziala Salcioara se afla în comuna Salcioara, situata în sudul judeţului, la graniţa cu judeţul Calarasi, într-o zona dezavantajata economic, cu populaţie în descrestere; Scoala Gimnaziala Moviliţa se afla în comuna Moviliţa, situata în vestul judeţului, într-o zona dezavantajata economic; Scoala Gimnaziala Perieţi se afla în comuna Perieţi, situata în zona central-sudica a judeţului, într-o zona dezavantajata economic; Scoala Gimnaziala "Ionel Perlea" Ograda se afla în comuna Ograda, situata în partea de est a judeţului, într-o zona dezavantajata economic; Scoala Gimnaziala "George Vâlsan" Amara se afla în orasul Amara, situat în partea centrala a judeţului, într-o zona cu populaţie în scadere; Scoala Gimnaziala "Stefan Copoiu" Andrasesti se afla în comuna Andrasesti, situata în partea centrala a judeţului, într-o zona dezavantajata economic, cu populaţie în scadere; Scoala Gimnaziala Dridu se afla în comuna Dridu, situata în partea de nord-vest a judeţului, într-o zona dezavantajata economic si cu polpulaţie în scadere; Scoala Gimnaziala Saveni se afla în comuna Saveni, situata în estul a judeţului, într-o zona dezavantajata economic si cu polpulaţie în scadere.

-în judeţul Caras-Severin: Scoala Gimnaziala Varadia/SG1 se afla în comuna Varadia, în sud-estul judeţului, o localitate de frontiera, cu un trecut istoric bogat, într-o zona dezavantajata economic; Centrul Scolar de Educaţie Incluziva ”Aurora”/SG2 se afla în municipiul Resiţa, fiind singura unitate de învaţamânt care scolarizeaza elevi de la nivelul prescolar pâna la cel profesional; Centrul Scolar de Educaţie Incluziva ,,Christiana” Bocsa/SG3 se afla în localitatea Bocsa, în centrul Banatului, într-o zona saraca a judeţului; Scoala Gimnaziala nr.2 Bocsa/SG4 se afla în localitatea Bocsa, într-o zona marginasa a localitaţii, defavorizata economic; Scoala Gimnaziala Speciala Caransebes/SG5 se afla în orasul Caransebes, într-un cartier marginas si foarte sarac al orasului; Scoala Gimnaziala Vrani/SG6 se afla în comuna Vrani, o localitate de frontiera a judeţului, la graniţa cu Serbia, o zona dezavantajata din punct de vedere economic; Centrul Scolar de Educaţie Incluziva ,,Primavara” Resiţa/SG7 se afla în municipiul Resiţa, într-un cartier marginas al orasului, toţi copiii scolarizaţi având dizabilitate severa, 50% dintre acestia fiind copii cu dizabilitaţi multiple. Scoala Gimnaziala Dognecea se afla în localitatea Dognecea, în estul judeţului Caras-Severin, într-o zona defavorizata; Scoala Gimnaziala Ocna de Fier se afla în localitatea Ocna de Fier, fosta zona industrializata cu un somaj ridicat; Scoala Gimnaziala ”Gheorghe Guga” Racajdia se afla în localitatea Racajdia, zona defavorizata; Colegiul Naţional ”Diaconovici-Tietz se afla în localitatea Resiţa, având o componenta importanta de elevi provenind din rândul minoritaţilor naţionale.

Grupul ţinta al proiectului este implicat în desfasurarea activitaţilor proiectului în mod direct (prin participarea la sesiuni/ seminarii/ workshop- uri specifice si la cursuri/ evaluari aferente programelor de formare care fac obiectul proiectului), precum si la si de la distanţa (prin participarea la sesiunile specifice de informare/ promovare/ constientizare/ sensibilizare organizate/ desfasurate online si la componenta online a cursurilor/ evaluarilor aferente programelor de formare care fac obiectul proiectului, precum si prin accesul la bazele de date dedicate/ bunele practici/ materialele didactice/ educaţionale publicate pe site- ul proiectului si/ sau pe platforma eLearning disponibila în proiect).

Grupul ţinta al proiectului este implicat, în mod direct, în desfasurarea urmatoarelor activitaţi:

- A2. Dezvoltare competenţe de instruire si/ sau transversale prin programe de formare si dezvoltare profesionala continua, cu subactivitaţile:

 • A2.1 Campanie de informare, constientizare, sensibilizare si motivare pentru atragerea si menţinerea resurselor umane calificate în scoli defavorizate: componenta campanie clasica, formata din circa 52 sesiuni de informare, constientizare, sensibilizare si motivare pentru atragerea si menţinerea resurselor umane calificate în scoli defavorizate, circa 26 sesiuni/ judeţ/ circa 25 persoane pe sesiune x 2 judeţe
 • A2.2. Identificare, constituire si menţinere grup ţinta: înregistrare: întocmirea dosarului de înregistrare în grupul ţinta (completarea formularului de înregistrare si atasarea documentelor justificative privind eligibilitatea); participarea la sesiunile desfasurate în cadrul campaniei de informare, promovare, constientizare si sensibilizare cu privire la obiectivele/ activitaţile proiectului organizata în si pentru comunitaţile scolilor ţinta, în vederean atragerii/ menţinerii cadrelor didactice în grupul ţinta constituit pentru a participa la activitaţile proiectului;
 • A2.3. Organizare/ desfasuare programe de formare si monitorizare stagii de practica: participarea la componenta clasica a cursurilor (6 ore/ modul activitati teoretice în sala de clasa x 6 module/ program);
 • A2.4. Evaluare si mecanisme/ instrumente de monitorizare/ evaluare: participarea la evaluarea finala (4 ore examen de evaluare finala in sala de clasa)

- A3. Schimb de experienţa si reţele de sprijin professional, cu subactivitaţile:

 • A3.1. Mentorat didactic si coaching cognitiv-comportamental pentru dezvoltarea personala si profesionala a resurselor umane din scolile ţinta: participarea la sesiunile de mentorat didactic si coaching cognitiv- comportamental organizate/ desfasurate pentru dezvoltare personala si profesionala a resurselor umane din scolile ţinta (52 sesiuni de mentorat didactic si coching cognitivcomportamental)
 • A3.2. Identificare/dezvoltare/ schimb de bune practici pentru asigurarea calitaţii în educaţie, dezvoltare profesionala si pentru facilitarea dialogului scoala – familie – comunitate: participarea la seminariile de schimb de bune practici organizate/ desfasurate pentru dezvoltare personala si profesionala a resurselor umane din scolile ţinta (52 seminarii de schimb de bune practici în domeniu).
 • A3.4. Centre de sprijn pentru dezvoltare profesionala: participarea la workshop- urile organizate/ desfasurate pentru dezvoltarea profesionala a resurselor umane din scolile ţinta (52 workshop- uri pentru dezvoltare profesionala); participarea la sesiunile organizate/ desfasurate în scolile ţinta (52 sesiuni specifice) pentru aplicarea mecanismelor/ instrumentelor dezvoltate/ elaborate/ actualizate/ îmbunataţite pe durata implementarii proiectului; participarea la programele de asistenţa de specialitate acordata în cadrul centrelor de sprijin pentru dezvoltare profesionala (1 program/ centru/ judeţ x 2 judeţe).

Grupul ţinta al proiectului este implicat online, la si de la distanţa, folosind instrumentele informatice si de comunicaţie elaborate/ integrate/ configurate pe durata implementarii proiectului pe baza infrastructurii tehnologice a Universitaţii Spiru Haret si a internetului, în desfasurarea urmatoarelor activitaţi:

- A2.Dezvoltare competenţe transversale prin programe de formare si dezvoltare profesionala continua, cu subactivitaţile:

 • A2.1 Campanie de informare, constientizare, sensibilizare si motivare pentru atragerea si menţinerea resurselor umane calificate în scoli defavorizate: participare la campania online organizata/ desfasurata prin acces la materiale de informare, constientizare, sensibilizare si motivare pentru atragerea si menţinerea resurselor umane calificate în scoli defavorizate publicate pe website- ul proiectului se actualizeaza continuu si/ sau prin acces la reţele profesionale pentru informare/ comunicare;
 • A2.3. Organizare/ desfasuare programe de formare si monitorizare stagii de practica: participarea la componenta online a cursurilor (10 ore/ modul aplicatii practice pe platforma e-learning x 6 module/ program);
 • A2.4. Evaluare si mecanisme/ instrumente de monitorizare/ evaluare: participarea la evaluarile pe parcurs (1 ora/ modul evaluare online x 6 module/ program);

- A3.Schimb de experienţa si reţele de sprijin profesional, cu subactivitaţile:

 • A3.3. Platforma educationala online pentru sprijin profesional: acces permanent, la si de la distanţa, la baze de cunostinţe/ resurse educaţionale si baze de date specifice, inclusiv la reţele de comunicaţie si schimb de bune practici dedicate, în vederea îmbunataţirii calitaţii educaţiei incluzive si a dezvoltarii capacitaţii instituţionale la nivelul scolilor defavorizate, cu accent pe scolile ţinta (baza de date online cu resurse educaţionale pentru susţinerea educaţiei incluzive de calitate; baza de date online cu resurse pentru dezvoltarea unui management instituţional antreprenorial de calitate în scoli defavorizate; baza de date online cu bune practici pentru educaţie incluziva de calitate; baza de date online cu bune practici pentru dezvoltarea capacitaţii instituţionale a scolilor defavorizate; forum pentru sprijinul profesional al resurselor umane din scoli defavorizate); participare la sesiunile online pentru dezvoltarea personala si profesionala a resurselor umane din scolile ţinta organizate/ desfasurate folosind reţelele de sprijin profesional create în cadrul proiectului, pentru schimb de bune practici si resurse educaţionale dezvoltate/ actualizate pe durata implementarii acestuia, între specialisti în domeniu, inclusiv experţi din echipa de proiect si personalul didactic din scolile ţinta.

În vederea fundamentarii proiectului prin necesitatea soluţionarii nevoilor grupului ţinta, din perspectiva îmbunataţirii/ dezvoltarii competenţelor cadrelor didactice si a echipelor manageriale pentru asigurarea unei educaţii incluzive de calitate si pentru dezvoltarea capacitaţii instituţionale în scolile ţinta, solicitantul si partenerii sai au efecuat cercetari si analize specifice proprii pentru identificarea/ stabilirea intervenţiilor/ acţiunilor necesare atingerii obiectivelor propuse, obţinerii rezultatelor asteptate si realizarii indicatorilor stabiliţi.

Cercetarile si analizele efectuate se bazeaza pe evidenţele/ statisticile partenerilor (care au responsabilitatea asigurarii grupului ţinta) întocmite pentru scolile ţinta si pe interpretarea rezultatelor aplicarii unui chestionar specific în scolile ţinta (conform ghidului solicitantului aplicabil- Anexei 2).

Astfel, din Analiza de nevoi privind situaţia existenta înaintea intervenţiilor propuse în vederea cresterii calitaţii educaţiei incluzive în scolile ţinta (conform ghidului solicitantului aplicabil- Anexei 2) din cele 2 judeţe implicate în proiect rezulta; un numar/ procent semnificativ de suplinitori, care nu intotdeaua au competenţele cerute pentru asigurarea unui învaţamânt incluziv de calitate si necalificaţi (560 cadre didactice, dintre care: 66,78% titulari, 30,35% suplinitori si 2,87% necalificaţi) si numar/ procent semnificativ de navetisti, cu timp limitat pentru lucrul cu elevii si/sau pentru desfasurarea de activitaţi didactice extracuriculare (243 navetisti din totalul de 560 cadre didactice - 43,39%), care influenţeaza/ afecteaza calitatea procesului educaţional Din punct de vedere al repartiţiei pe fiecare judeţ, situaţia este urmatoarea: Ialomiţa: din cele 331 cadre didactice avem 177 titulari (59,51%), 120 suplinitori (36,25%), 14 necalificaţi (4,24%); CarasSeverin: in cele 229 cadre didactice avem 177 titulari (77,29%), 50 suplinitori (21,83%), 2 necalificaţi (0,87%). De asemenea, din cei 243 profesori care fac naveta catre institutia scolara, având domiciliul în alta localitate (reprezentand aproximativ 43,39% din totalul profesorilor care desfasoara activitaţi în cadrul celor 23 institutii scolare vizate in cadrul proiectului), 201 cadre didactice (60,72%) sunt din Ialomiţa si 42 cadre didactice (18,34%) sunt din Caras-Severin.

Analiza de nevoi realizata de parteneri arata ca peste 50% dintre membri grupului ţinta fac parte din structuri scolare defavorizate ale scolilor ţinta selectate în proiect în care riscul educaţional depaseste 50% (media procentului copiilor cu risc educational din cele 23 unitaţi scolare selectate în proiect este peste 50%). Astfel: Caras-Severin: procentul copiilor cu risc educational din cele 7 unitaţi scolare este foarte mare, în 5 unitaţi scolare depasind procentul de 50 %; Ialomita: procentul copiilor cu risc educational din cele 12 unitaţi scolare este foarte mare, în 4 unitaţi scolare depasind procentul de 50 %.

În cazul în care proiectul propus va fi obţine finanţarea necesara pentru implementare, se va identifica si selecta grupul ţinta format din 360 membri, dintre cele 560cadre didactice care activeaza în scolile ţina stabilite, carora li se adreseaza proiectul, în mod direct. Se face precizarea ca, prin accesul la resursele online de informare/ instruire/ bune practici, la si de la distanţa, pentru dezvoltare profesionala în vederea asigurarii unei educaţii incluzive de calitate, proiectul se adreseaza nu numai grupului ţinta constituit din scolile ţinta, ci si personalului implicat în procese educaţionale din alte scoli defavorizate, localizate la nivel de judeţ, regiune si chiar la nivel naţional- având în vedere ca problematica asigurarii calitaţii incluzive în scoli defavorizate are o componenta comuna, independenta de condiţiile geografice de localizarea scolilor respective.

Nevoile grupului ţinta si modul în care proiectul soluţioneaza aceaste nevoi

Procentul ridicat de risc educaţional al elevilor în unitaţile scolare cooptate în proiect (între 29,60%- 86,35%) conduce inevitabil la nevoia implementarii urgente a unor intervenţii integrate de prevenire a acestui risc, care sa vizeze asigurarea de resurse umane calificate, cu competenţe specializate pentru prevenirea absenteismului si a abandonului scolar, precum si pentru transformarea mediului scolar întrunul prietenos si de calitate, capabil sa atraga si sa menţina copilul în procesul educaţional. Acest lucru este aproape imposibil de realizat în condiţiile în care procentele, cu valori semnificative, de cadre didactice suplinitoare/ necalificate si navetiste influenţeaza/ afecteaza în mod necorespunzator procesele didactice si auxiliare acestora desfasurate, contribuind astfel la crestere riscului educaţional în scolile ţinta. În contextul menţionat, personalul didactic din scolile defavorizate are nevoie de dezvoltarea de noi competente profesionale, necesare pentru lucrul cu copii din comunitaţi defavorizate, care trebuie sa lucreze în echipa, sa obţina rezultate bune si foarte bune, care sa se oglindeasca în reusita socio- economica a acestor copii. Drept urmare, cadrele didactice debutante- fara experienţa, cele care lucreaza cu copii cu nevoi speciale, cu clase simultane si/ sau cele care predau la mai multe scoli, care fac naveta, se confrunta cu probleme de discriminare si/ sau lucreaza în scoli izolate etc. au nevoie suplimentar de competenţe profesionale transversale privind utilizarea de metode si instrumente care favorizeaza cresterea incluziunii scolare în scoli defavorizate si desfasurarea proceselor didactice de calitate centrate pe elev. Simultan cu competenţele care vizeaza dezvoltarea profesionala, cadrele didactice din categoriile mai sus menţionate, care activeaza în scolile defavorizate selectate ca scoli ţinta, au nevoie suplimentar de consiliere profesionala si coaching cognitiv- comportamental pentru dezvoltare personala, care sa-i ajute în desfasurarea activitaţilor didactice la clasa, au nevoie de resurse de învaţare specifice si de acces la aceste resurse pentru asigurarea educaţiei incluzive de calitate care se impune în situaţiile date.

Managerii scolari/ echipele manageriale din scolile ţinta au nevoie de competenţe specifice de management educaţional si antreprenorial, care sa-i ajute sa întreprida acţiuni ce vizeaza direct dezvoltarea capacitaţii instituţionale a acestora, în scopul asigurarii sustenabilitaţii intervenţiilor de crestere a calitaţii în educaţia incluziva. Managerii scolari/ echipele manageriale din scolile ţinta trebuie sa înveţe cum sa dezvolte scolile si sa creeze din acestea scoli moderne, incluzive. Trebuie sa stie ce metode/ intrumente de management sa foloseasca si cum sa le foloseasca pentru asigurarea calitaţii educaţiei în scolile pe care le conduc, cum sa atraga resurse pentru dezvoltare sprijiniduse pe comunitate si familie. Personalul didactic si managerii scolari trebuie sa stie cum sa relaţioneze cu elevii aflaţi în situaţii de risc de abandon, cu parinţii elevilor, cu autoritaţile locale si/ sau cu comunitatea pentru a desfasura actiuni de intervenţie concrete si a implementa proiecte educaţionale care sa prevenia si combata abandonul scolar, absenteismul si comportamentelele negative ale elevilor.

Rezolvarea problemelor identificate în vederea reducerii procentului de risc educaţional în unitaţile scolare cooptate în proiect impune implementarea urgenta de intervenţii/ acţiuni integrate de prevenire a acestora. Intervenţiile/ acţiunile propuse prin proiect pentru soluţionarea nevoilor grupului ţinta au fost identificate si stabilite pe baza analizelor de nevoi specifice efectuate de solicitant si partenerii sai. Rezulta, ca prioritara si urgenta, soluţionarea nevoilor de formare a cadrelor didactice din scolile ţinta, din categoriile de grup ţinta personal didactic din învaţamântul preuniversitar si manageri scolari, în vederea asigurarii unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor si ale unei scoli incluzive.

Ca mod de soluţionare a nevoilor de formare a grupului ţinta, proiectul propune, ca prioritate, organizarea si desfasurarea a 3 programe de formare si dezvoltare profesionala continua a cadrelor didactice din învaţamântul preuniversitar- acreditate de MENCS, pentru care se acorda credite profesionale transferabile (2 pentru formarea cadrelor didactice încadrate în categoria de grup ţinta personal didactic din învaţamântul preuniversitar si 1 pentru formarea cadrelor didactice încadrate în categoria de grup ţinta manageri scolari) si a programului de formare de specializare Competenţe antreprenoriale- acreditat de ANC (numai pentru formarea cadrelor didactice încadrate în categoria de grup ţinta manageri scolari). Se face precizarea ca managerii scolari participa, în cadrul proiectului, la 2 programe de formare profesionala: 1 program pentru care primesc credite profesionale transferabile în cadrul caruia îsi dezvolta competenţe de management educaţional, aplicabile în interiorul unei unitaţi scolare; 1 program de formare de specializare în cadrul caruia îsi dezvolta competenţe de management antreprenorial, aplicabile în relaţiile cu stakeholder-i din educaţie, inclusiv pentru constituirea si în cadrul parteneriatului scoala- familie- comunitate stabilit în principal pentru atragerea de surse de finanţare suplimentare celor curente, în vederea dezvoltarii capacitaţii instituţionale a scolilor ţinta, centrata pe îmbunataţirea calitaţii educaţiei incluzive.

Identificarea si stabilirea competenţelor profesionale transversale vizate de programele de formare si dezvoltare profesionala propuse în cadrul proiectului a fost facuta pe baza Analizei nevoilor de formare identificate pentru cadrele didactice, analiza efectuata pe baza chestionarului aplicat în scolile ţinta. Conform analizei de nevoi efectuata de solicitant si partener pe baza chestionarului aplicat în scolile ţinta, cadrele didactice intervievate urmaresc o dezvoltare a propriilor competenţe si acumularea de cunostinţe în acord cu o serie de principii: organizarea si desfasurarea activitaţilor didactice si/ sau auxiliare acestora în vederea asigurarii calitaţii procesului educaţional, cu respectarea legislaţiei aplicabile domeniului în vigoare; utilizarea adecvata a tehnicilor, metodelor si instrumentelor de asigurare a educaţiei de calitate centrate pe elev si a incluziunii scolare, de consiliere si coaching cognitiv comportamental pentru optimizarea performanţelor profesionale- cu efecte în îmbunataţirea performanţelor scolare ale elevilor, de dezvoltare instituţionala pentru educaţie de calitate; utilizarea corespunzatoare a conceptelor: diversitate, egalitate de sanse, dezvoltare durabila, incluziune; utilizarea corespunzatoare a instrumentelor TIC pentru susţinerea unei educaţii incluzive de calitate. Plecand de rezultatele obtinute ca urmare a interpretarii informaţiilor culese cu ajutorul unui CHESTIONAR de identificare a nevoilor de formare profesionala continua a cadrelor didactice din învaţamântul preuniversitar, completat de cadrele didactice din scolile ţinta cooptate în proiect, au fost concepute cele 3 programe de formare acreditate MENCS, care raspund cerintelor/ necesitaţilor de dezvoltare personala si profesionala a membrilor grupului ţinta si creaza premizele necesare pentru atragerea si menţinerea resurselor umane calificate în scolile defavorizate cooptate în proiect. Cele 3 programe de formare si dezvoltare profesionala acreditate MENCS, rezultate pe baza analizelor de nevoi efectuate de solicitant si parteneri, sunt programe cu 3 module specifice-M2/M3/M4 si 3 module transversale comune (M1-Tehnologii de prelucarare a Informatiilor, de Comunicaţie (TIC) si e-Learning în educaţie; M5- Parteneriat scoala- familie- comunitate pentru incluziune scolara; M6- Educaţie incluziva de calicate prin dezvoltare personala si profesionala). Modulele specifice/ program sunt: P1-ÎNVAŢAMÂNT DE CALITATE, CENTRAT PE BENEFICIARII EDUCAŢIEI (M2-Metode si tehnici de optimizare a activitaţilor didactice;M3-Metode si tehnici inovative de evaluare a rezultatelor scolare;M4-Coaching cognitiv comportamental pt optimizarea performanţelor profesionale);P2- METODE SI INSTRUMENTE PENTRU INCLUZIUNE SCOLARA (M2- Cunoasterea elevului si evaluarea progresului în învaţare;M3- Instruirea diferenţiata–teoria inteligenţelor multiple;M4- Evaluare adaptata particularitatilor individuale ale beneficiarilor educaţiei);P3- DEZVOLTARE INSTITUŢIONALA PRIN EDUCAŢIE DE CALITATE (M2- Management scolar pentru dezvoltarea capacitaţii institutionale; M3- Proiecte si programe educaţionale;M4- Performanţa si motivaţie în organizaţia scolara).

Prin participarea la unul dintre cele 3 programe vor fi instruiti cei 360 membri ai grupului ţinta, dintre care, minimum 324 (90%) vor primi certificate de absolvire emise de MENCS.

La nivelul echipelor manageriale s- a constatat, suplimentar, necesitatea perfectionarii acestora pentru dezvoltarea capacitaţii instituţionale a unitaţilor de învaţamânt în direcţia consolidarii parteneriatului si a gestionarii eficiente a relaţiei dintre scolile ţinta si comunitaţile locale, prin identificarea si atragerea de resurse suplimentare necesare scolii, prin mobilizarea reţelelor comunitare si implicarea comunitaţii în viaţa scolii în vederea îmbunataţirii rezultatelor scolare, reducerii absenteismului si a abandonului scolar. Astfel, maximum 20% din grupul ţinta constituit participa atât la programul de formare si dezvoltare profesionala a cadrelor didactice din învaţamântul preuniversitar (acreditat de MENCS), destinat echipelor de management din scolile ţinta pentru dezvoltarea competenţelor de management educaţional, cât si la programul de formare de specializare Competente antreprenoriale (acreditat ANC) pentru dezvoltarea competenţelor de management antreprenorial necesare în principal atragerii de resurse externe necesare dezvoltarii capacitaţii instituţionale si/ sau atragerii/ menţinerii resurselor umane calificate în scolile ţinta. Se asigura astfel îndeplinirea unui alt obiectiv al proiectului, acela privind îmbunataţirea competenţelor echipelor manageriale din scolile ţinta în scopul sustenabilitaţii intervenţiilor de crestere a calitaţii în educaţie prin programe de formare profesionala continua si dezvoltare de competenţe de management educaţional si de antreprenoriat.

Plecând de la nevoile grupului ţinta identificate pe baza cercetarilor si a analizelor specifice de nevoi efectuate de solicitant si partenri în vederea atingerii obiectivelor propuse, obţinerii rezultatelor asteptate si realizarii indicatorilor stabiliţi, proiectul vine sa soluţioneze o parte din acestea, printr- o serie de intervenţii/ acţiuni si masuri concrete care includ si formarea profesionala. Astfel:

 1. categoria A: acţiuni de atragere si menţinere în scolile ţinta a resurselor umane calificate competente si motivate, capabile sa furnizeze o educaţie de calitate si sa asigure incluziunea scolara:
 2. a) acţiuni destinate îmbunataţirii competenţelor cadrelor didactice:
 3. i) organizarea si desfasurarea de programe de formare continua, pentru dezvoltare de competenţe transversale:
 • organizarea si desfasurarea, pentru cel puţin 80% din grupul ţinta, a doua programe de formare si dezvoltare profesionala acreditate MENCS pentru care se acorda credite profesionale transferambile, destinate cadrelor didactice din categoria de grup ţinta personal didactic din învaţamântul preuniversitar;
 • organizarea si desfasurarea, pentru maximum 20% din grupul ţinta, a unui program de formare si dezvoltare profesionala acreditat MENCS pentru care se acorda credite profesionale transferambile, destinat cadrelor didactice din echipele manageriale din scolile ţinta si/ sau celor care aspira la ocuparea de posturi de conducere;
 • organizarea si desfasurarea, pentru maximum 20% din grupul ţinta, a programului de formare profesionala de specializare Competenţe antreprenoriale acreditat ANC, destinat cadrelor didactice din echipele manageriale din scolile ţinta si/ sau celor care aspira la ocuparea de posturi de conduce;
 • acţiuni de sprijin pentru asigurarea calitaţii si sustenabilitaţii programelor de formare care fac obiectul proiectului:

o organizarea si desfasurarea unui mentorat didactic si coaching cognitiv-comportamental pentru dezvoltarea personala si profesionala a resurselor umane din scolile ţinta, în scopul dezvoltarii carierei prin perfecţionarea abilitaţilor de învaţare, de gestionare a emoţiilor si conflictelor personale si profesionale, precum si prin asistenţa de specialitate pentru optimizarea rezultatelor profesionale, pentru îmbunataţirea competenţelor;

o aplicarea de instrumente de sprijin pentru susţinerea procesului de efectuare de catre cadrele didactice a activitaţilor/ stagiilor de practica în scoala ţinta: subvenţie (în valoare de 150€, care se acorda/ plateste fiecarui cadru didactic care a absolvit un program de formare acreditat MENCS pentru care se acorda credite profesionale transferabile si a obţinut certificat de absolvire);

 1. ii) activitaţi destinate crearii unei mase critice de resurse umane calificate si motivate, în scopul difuzarii cunostinţelor, metodelor si practicilor de asigurare a calitaţii în educaţie, prin schimb de bune practici:
 • organizarea si desfasurarea a 52 seminarii de schimb de bune practici desfasurate cu participarea întregului grup ţinta al proiectului, în vederea crearii unei mase critice de resurse umane calificate si motivate în scolile ţinta, în scopul difuziei cunostinţelor, metodelor si practicilor de asigurare a calitaţii educaţiei, acţiuni ce vizeaza îmbunataţirea competenţelor/ calitaţii si cresterea motivarii personalului didactic si echipelor manageriale din scolile ţinta;
 1. b) masuri de stimulare a resurselor umane calificate pentru a lucra în scolile ţinta:
 2. ii) acordarea de stimulente pentru performanţa pentru cadrele didactice din grupul ţinta al proiectului în proiect: bursa în valoare de 200 €/luna/ cadru didactic certificat, pentru fiecare dintre cele 2 luni în care acesta a participat la activitaţi de formare;

iii) organizarea unei competiţii de premiere a cadrelor didactice din grupul ţinta: 10 premii I în valoare de 300 € fiecare, 15 premii II în valoare de 200 € fiecare si 25 premii III în valoare de 100 € acordate cadrelor didactice care au contribuit la cresterea calitaţii educaţiei si a incluziunii scolare si au participat si câstigat concursul organizat si desfasurat în proiect.

 1. categoria B: acţiuni destinate dezvoltarii capacitaţii instituţionale prin îmbunataţirea competenţelor echipelor manageriale din scolile ţinta, în scopul sustenabilitaţii intervenţiilor de crestere a calitaţii în educaţie:
 • organizarea si desfasurarea, pentru maximum 20% din grupul ţinta, a unui program de formare si dezvoltare profesionala acreditat MENCS pentru care se acorda credite profesionale transferambile, destinat cadrelor didactice din echipele manageriale din scolile ţinta si/ sau celor care aspira la ocuparea de posturi de conduce;
 • organizarea si desfasurarea, pentru maximum 20% din grupul ţinta, a programului de formare profesionala de specializare Competenţe antreprenoriale acreditat ANC; este destinat cadrelor didactice din echipele manageriale din scolile ţinta si/ sau celor care aspira la ocuparea de posturi de conduce;

În vederea îmbunataţirii si optimizarii condiţiilor de derulare a acţiunilor prezentate anterior, în proiect se vor utiliza 2 categorii de instrumente inovatoare, astfel:

 • o platforma educationala online pentru sprijin profesional, în vederea facilitarii accesului online pentru personalul didactic si managerii scolari din învaţamântului preuniversitar, precum si pentru personalul partenerilor sociali din educaţie, la baze de cunostinţe/ resurse educaţionale si baze de date specifice, inclusiv la reţele de comunicaţie si schimb de bune practici dedicate, în vederea îmbunataţirii calitaţii educaţiei incluzive si a dezvoltarii capacitaţii instituţionale la nivelul scolilor defavorizate, cu accent pe scolile ţinta – instrument pus la dispoziţie de solicitant;
 • doua centre de sprijin pentru dezvoltare profesionala, prin intermediul caruia se pun la dispoziţia personalului didactic si de management din scoli defavorizate, cu accent pe scolile ţinta, resurse de documentare/ învaţare/ îmbunataţire competenţe didactice/ de management scolar, în vederea imbunatatirii/ optimizarii rezultatelor profesionale – centre ce vor fi create prin proiect si vor funcţiona si dupa finalizarea acestuia în locaţiile stabilite.

Complexitatea si natura resurselor puse la dispoziţie prin proiect ţin cont de nevoile grupului ţinta care participa la activitaţile prevazute în graficul activitaţilor proiectului, nevoi identificate pe baza cercetarilor si a analizelor de nevoi efectuate de solicitant si partenri în vederea atingerii obiectivelor propuse, a obţinerii rezultatelor asteptate si a realizarii indicatorilor stabiliţi. Resursele puse la dispoziţie prin proiect au fost stabilite în concordanţa cu rezultatele analizelor de nevoi efectuate, fiind corelate cu nevoile grupului ţinta pe care proiectul si- a propus sa le soluţioneze prin intervenţile/ acţiunile întreprinse si prin masurile aplicate, cu respectarea si în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului aplicabil. În funcţie de natura lor, de natura intervenţiilor/ acţiunilor întreprinse si de natura masurilor aplicate pentru sprijinirea/ stimularea/ motivarea participarii la/ implicarii în acţiunile intreprinse, resursele puse la dispozinţia grupului ţinta prin proiect se grupeaza în urmatoarele categorii:

- resurse necesare pentru implementarea activitaţilor proiectului, respectiv:

 • resure umane calificate= echipa de proiect formata din:

21 experţi solicitant= 1 manager proiect+ 13 experţi echipa implementare (1 expert media, design si evenimente specific+ 2 experţi consiliere si coaching+ 2 experţi platforma educaţionala si de comunicaţie online+ 2 coordonatori formare profesionala si monitorizare practica+ 2 experţi programe formare profesionala+ 2 experţi bune practice+ 2 experţi dezvoltare profesionala )+ 7 experţi formatori ( 6 pentru programele acreditate MENCS+ 1 pentru programul acreditat ANC);

8 experţi parteneri = 4 experţi/ partener (coordinator partener+ expert mentorat didactic+ expert grup ţinta+ expert relaţie cu comunitatea) x 2 parteneri;

 • resure umane de suport, formate din:

4 personal suport MP solicitant (asistent manager+ consilier juridic+ responsabil financiar+ specialist IT/reţea);

4 personal suport MP parteneri= 2/ partener (responsabil financiar+ specialist IT/reţea) x 2 parteneri;

2 personal administrativ solicitant (responsabil RU+ personal curaţenie)

 • resurse materiale:

puse la dispoziţia proiectului de solicitant si parteneri: 3 sedii proiect dotate corespunzator (1sediu/ partener)+ sali pentru desfasurarea evenimentelor în cadrul proiectului, dotate corespunzator (asigurate de parteneri)+ sali de curs dotate corespunzator (asigurate de parteneri si de scolile ţinta)+ infrastructura tehnologica si de comunicaţie pentru integrarea platformei educaţionale online pentru sprijin professional (asigurata de solicitant)+ sali pentru realizarea centrelor de sprinin (asigurate de parteneri);

achiziţionate: consumabile: hartie A4; memory stick (1 buc/ membru GT); kit cursant (1 buc/ membru GT/ program de formare), servicii platforma eLearning Blackoard, cerfificate absolvire si suplimente, kit multifuncţionala (1 buc/ partener), 42 calculatoare desktop interconectate în reţea + 42 birouri+ 42 scaune + 2 sisteme de depozitare+ 2 router/ switch+ 2 multifuncţionale pentru 2 centre de sprijin pentru dezvoltare profesionala (1/ judeţ);

- resurse educaţionale elaborate în cadrul proiectului, puse la dispoziţia grupului ţinta perntru soluţionarea nevoilor cu care se confrunta, care influenţeaza/ afecteaza calitatea educaţiei si incluziunea scolara în scolile ţinta:

 • suporturi de curs, studii de caz si exerciţii aferente programelor de formare care fac obiectul proiectului, care pot fi folosite de cadrele didactice în desfasurarea activitaţilor didactice cu elevii;
 • mecanisme / instrumente de monitorizare/ evaluare a formarii profesionale continue, a performanţei individuale a cadrelor didactice si a performanţelor educaţionale ale copiilor, a calitatii proceselor educaţionale, precum si pentru evaluarea grupului ţinta participant la programele de formare, inclusiv pentru evaluarea proiectelor/ planurilor individuale de activitati practice specifice cu copiii si/ sau parinţii, a planurilor individuale de dezvoltare profesionala si a proiectelor/ planurilor individuale care vizeaza contribuţia la cresterea calitaţii educaţiei si incluziunii scolare, elaborate de personalul didactic/de sprijin din grupul ţinta pe durata programelor de formare;
 • Ghid de bune practici pentru dezvoltare profesionala în vederea asigurarii unei educaţii incluzive de calitate în scoli defavorizate
 • Ghid de bune practici de management educational si antreprenorial pentru dezvoltarea parteneriatului scoala – familie – comunitate în vederea asigurarii unei educaţii incluzive de calitate în scoli defavorizate
 • Platforma educaţionala online pentru sprijin profwsional;
 • Baza de date online cu resurse educaţionale pentru susţinerea educaţiei incluzive de calitate
 • Baza de date online cu resurse educaţionale pentru susţinerea educaţiei incluzive de calitate
 • Baza de date online cu bune practici pentru educaţie incluziva de calitate
 • Baza de date online cu bune practici pentru dezvoltarea capacitaţii instituţionale a scolilor defavorizate
 • Forum pentru sprijinul profesional al resurselor umane din scoli defavorizate

- resurse financiare necesare aplicarii prin proiect a masurilor de sprijin/ stimulare/ motivare a grupului ţinta implicat în implementarea activitaţilor proiectului:

 • subvenţie de sprijin pentru susţinerea procesului de efectuare, de catre cadrele didactice din grupul ţinta, a activitaţilor/ stagiilor de practica în scoala ţinta (150 euro/ cadru didactic din grupul ţinta)
 • burse de performanţa (200 euro cadru didactic din grupul ţintax 50 burse/ an scolar x 2 ani scolari)
 • premii pentru contribuţia la cresterea calitaţii educaţiei si a incluziunii scolare acordate si platite (10 premii I a 300 euro/ persoana + 15 premii II a 200 euro/ persoana + 25 premii III a 100 euro/ persoana).

Motivarea si menţinerea GT în proiect se va realiza si prin:

 1. calitatea si atractivitatea programelor de formare, fapt ce duce la un interes sporit al participarii din partea cadrelor didactice din grupul ţinta al proiectului;
 2. competenţe certificate prin programele de formare pe un domeniu de interes în crestere;
 3. acordarea de credite profesionale transferabile absolvenţilor care au promovat examenele de evaluare finala si au obţinut certificate recunoscute pe piaţa muncii;
 4. calitatea/ expertiza în domeniu a experţilor formatori, cadre didactice universitatre titulare de discipline din aceleasi domenii cu modulele programelor de formare care fac obiectul proiectului, prevazute pentru programele de studii universitare de licenţa/ masterat organizate/ desfasurate în cadrul facultaţilor Universitaţii Spiru Haret.

Beneficiile pe care proiectul le va aduce cadrelor didactice si managerilor din scolile sprijinite susţin pe deplin necesitatea masurilor integrate care stau la baza acestui proiect. Toate aceste beneficii nu ar fi posibile în lipsa implementarii proiectului propus si, implicit, fara o finanţare adecvata a intervenţiilor pe care proiectul îsi propune sa le implementeze.

Raportat la nevoile grupului ţinta identificate si descrise mai sus, impactul estimat este unul real si relevant si poate fi tradus în efecte pozitive pe termen lung, concretizate în atragerea si/sau menţinerea în scolile cu risc educaţional ridicat a resurselor umane calificate, competente si motivate, capabile sa furnizeze o educaţie de calitate si sa asigure incluziunea scolara, ceea ce va asigura atât derularea unor activitaţi didactice atractive si motivante pe perioada acordarii finanţarii, cât si dupa finalizarea acestora, creându-se la nivelul comunitaţilor vizate prin proiect o practica incluziva, generaţiile viitoare de copii putând beneficia de activitaţi adaptate nevoilor lor de dezvoltare si de resurse educaţionale de calitate, fapt ce duce la:

 • cresterea participarii la scoala a elevilor si, implicit, un numar mai mare de elevi care vor finaliza studiile obligatorii;
 • reducerea si chiar eliminarea riscului parasirii timpurii a sistemului de educaţie;
 • încredere mai mare în scoala si în valorile comunitaţii incluzive, ceea ce va genera pe termen lung o crestere a nivelului de dezvoltare al comunitaţilor dezavantajate vizate;
 • crestere a numarului de oameni instruiţi, de cetaţeni educaţi, cu sanse mai mari de integrare pe piaţa muncii;
 • experienţa pozitiva la nivelul comunitaţii, ce va constitui un reper în organizarea si dezvoltarea altor iniţiative de susţinere a educaţiei si de întarire a rolului scolii în comunitate.