1. Atragerea si menţinerea în 23 scoli ţinta a resurselor umane calificate, competente si motivate, capabile sa furnizeze o educaţie de calitate si sa realizeze incluziune scolara, prin participarea la programe de formare si dezvoltare profesionala continua; realizat prin: activitatea A2.1- cuantificabilă prin rezultatul R2.1(campanie clasica=cca52 sesiuni de informare/ constientizare/ sensibilizare/motivare pentru atragerea/menţinerea resurselor umane calificate în scoli defavorizate desfasurata –cca26 sesiuni/jud/cca25 pers/sesiune x2jud; campanie onlinewebsite cu materiale de informare/ constientizare/ sensibilizare/ motivare pentru atragerea/menţinerea resurselor umane calificate în scoli defavorizate elaborate/actualizate continuu pe durata implementarii si pe perioada de sustenabilitate proiect; raport de evaluare impact campanie clasica/online asupra resurselor umane din scolile ţinta–plan masuri pentru atragere/ menţinerea resurselor umane calificate în scoli defavorizate, cu accent pe scolile ţinta); activitatea A2.2 –cuantificabilă prin rezultatul R2.2(grup ţintă constituit din 360 manageri scolari si personal didactic din învaţamântul preuniversitar, mentinut pe toata durata de desfasurare a activitatilor proiectului în care este implicat, provenit din 23 scoli ţinta defavorizate - 11 Caras-Severin/12 Ialomiţa); activitatea A2.3 cuantificabilă prin rezultatul R2.3(360 – 100%GT manageri scolari/personal didactic din preuniversitar participanţi la programe de formare si monitorizaţi pe durata practicii); activitatea A2.4 cuantificabilă prin rezultatul R2.4.2 (min.324 – 90% grup ţintă manageri scolari/personal didactic din învaţamântul preuniversitar certificaţi pentru participare la programe de formare acreditate MEN/ANC si/sau evaluaţi pentru performanţa profesionala si asigurare calitate educaţie incluziva).
  2. Îmbunataţirea competenţelor profesionale pentru 360 cadre didactice (150 din Ialomiţa si 210 din Caras-Severin) care activeaza în scoli defavorizate, prin programe de formare profesionala continua, în vederea dezvoltarii unor servicii educaţionale de calitate, adaptate nevoilor beneficiarilor; se îndeplineste prin: activitatea A2.2- cuantificabilă prin rezultatul R2.2 (grup ţinta constituit din 360 manageri scolari si personal didactic din învaţamântul preuniversitar, mentinut pe toata durata de desfasurare a activitatilor proiectului in care este implicat, provenit din 23 scoli ţinta defavorizate - 11 din judeţul Caras-Severin si 12 din judeţul Ialomiţa); activitatea A2.3 cuantificabilă prin rezultatul R2.3 (360 – 100% grup ţintă manageri scolari/personal didactic din învaţamântul preuniversitar participanţi la programe de formare si monitorizaţi pe durata stagiilor de practica aferente); activitatea A2.4 cuantificabilă prin rezultatul R2.4.2 (min. 324 – 90% grup ţintă manageri scolari/personal didactic din învaţamântul preuniversitar certificaţi pentru participare la programe de formare acreditate MEN/ANC si/sau evaluaţi pentru performanţa profesionala si asigurare calitate educaţie incluziva).
  3. Îmbunataţirea competenţelor echipelor manageriale din scolile ţinta în scopul sustenabilitaţii intervenţiilor de crestere a calitaţii în educaţie prin programe de formare profesionala continua si dezvoltare de competenţe de management educaţional si de antreprenoriat; se îndeplineste prin: activitatea A2.2 cuantificabilă prin rezultatul R2.2 (grup ţinta constituit din 360 manageri scolari si personal didactic din învaţamântul preuniversitar, mentinut pe toata durata de desfasurare a activitatilor proiectului in care este implicat, provenit din 23 scoli ţinta defavorizate - 11 din judeţul Caras-Severin si 12 din judeţul Ialomiţa) şi activitatea A2.3 cuantificabilă prin rezultatul R2.3 (360 – 100% grup ţintă manageri scolari/personal didactic din învaţamântul preuniversitar participanţi la programe de formare si monitorizaţi pe durata stagiilor de practica aferente); activitatea A2.4 cuantificabilă prin rezultatul R2.4.2 (min. 324 – 90% grup ţintă manageri scolari/personal didactic din învaţamântul preuniversitar certificaţi pentru participare la programe de formare acreditate MEN/ANC si/sau evaluaţi pentru performanţa profesionala si asigurare calitate educaţie incluziva).
  4. Crearea, dezvoltarea si implementarea a 9 mecanisme/instrumente de monitorizare si evaluare a calitaţii procesului de educaţie; se îndeplineste prin: activitatea A2.4 cuantificabilă prin rezultatul R2.4.1 (1 metodologie de monitorizare a formarii profesionale continue + 1 metodologie de evaluare a formarii profesionale continue +1 metodologie de monitorizare a evoluţiei performanţei profesionale a grupului ţinta+1 metodologie de evaluare a performanţei profesionale+1 metodologie de monitorizare a calitatii educatiei incluzive in scoli defavorizate, cu accent pe scolile tinta +1 metodologie de evaluare a calitatii educatiei incluzive in scoli defavorizate, cu accent pe scolile tinta + 1 metodologie de monitorizare a dezvoltarii capacitatii institutionale a scolilor defavorizate, cu accent pe scolile tinta +1 metodologie de evaluare a capacitatii institutionale a scolilor defavorizate, cu accent pe scolile tinta + 1 metodologie de evaluare a contribuţiei la cresterea calitaţii educaţiei si a incluziunii scolare a participanţilor înscrisi la concursul organizat si desfasurat pentru evaluarea contribuţiei la cresterea calitaţii educaţiei si a incluziunii scolare); activitatea A3.4 cuantificabilă prin rezultatul R3.4 (2 Centre de sprijin pentru dezvoltare profesionala funcţionale).
  5. Crearea unui nucleu de resurse umane calificate si motivate în scolile ţinta pentru diseminarea de cunostinţe/ metode/ practici de asigurare a calitaţii în educaţie prin schimb de bune practici; se îndeplineste prin: activitatea A2.3 cuantificabilă prin rezultatul R2.3 (360 - 100% grup ţintă manageri scolari/personal didactic din învaţamântul preuniversitar participanţi la programe de formare si monitorizaţi pe durata stagiilor de practica aferente); activitatea A2.4 cuantificabilă prin rezultatul R2.4.2 (min. 324 – 90% grup ţintă manageri scolari/personal didactic din învaţamântul preuniversitar certificaţi pentru participare la programe de formare acreditate MEN/ANC si/sau evaluaţi pentru performanţa profesionala si asigurare calitate educaţie incluziva); activitatea A3.1 cuantificabilă prin rezultatul R3.1 (52 sesiuni de mentorat didactic si coching cognitiv-comportamental desfasurate cu participarea a 360 manageri scolari si personal didactic din învaţamântul preuniversitar); activitatea A3.2. cuantificabilă prin rezultatul R3.2 (52 seminarii de schimb de bune practici desfasurate cu participarea a 360 manageri scolari si personal didactic din învaţamântul preuniversitar); activitatea A3.3 cuantificabilă prin rezultatul R3.3 (Platforma online funcţionala); activitatea A3.4 cuantificabilă prin rezultatul R3.4 (2 Centre de sprijin pentru dezvoltare profesionala funcţionale).
  6. Dezvoltarea competenţelor pentru 360 cadre didactice din scoli defavorizate în accesarea/ utilizarea/configurarea tehnologiilor informaţiei si comunicaţiilor moderne integrate în procesele educaţionale desfasurate în mediul preuniversitar; se îndeplineste prin: activitatea A2.3 cuantificabilă prin rezultatul R2.3 (360 – 100% grup ţintă manageri scolari/personal didactic din învaţamântul preuniversitar participanţi la programe de formare si monitorizaţi pe durata stagiilor de practica aferente); activitatea A2.4 cuantificabilă prin rezultatul R2.4.2 (Min. 324 – 90% grup ţintă manageri scolari/personal didactic din învaţamântul preuniversitar certificaţi pentru participare la programe de formare acreditate MEN/ANC si/sau evaluaţi pentru performanţa profesionala si asigurare calitate educaţie incluziva); activitatea A3.3 cuantificabilă prin rezultatul R3.3 (Platforma online funcţionala); activitatea A3.4 cuantificabilă prin rezultatul R3.4 (2 Centre de sprijin pentru dezvoltare profesionala funcţionale).