Bază de date online cu resurse pentru dezvoltarea unui management instituțional antreprenorial de calitate în școli defavorizate

Realitatea şi dinamica vieţii sociale, economice sau culturale au impus ample schimbări în proiectarea şi implementarea politicilor şi strategiilor educaţionale.

Dezideratele de modernizare şi perfecţionare a metodologiei didactice se încriu pe direcţia sporirii caracterului activ-participativ al metodei de învăţare, pe aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter formativ în valorificarea noilor tehnologii instrucţionale, care să-l implice pe copil direct în procesul de învăţare, stimulându-i creativitatea, interesul pentru nou, dezvoltarea gândirii, reuşind să aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului său potenţial.

Metodele constituie instrumente didactice cu ajutorul cărora, profesorul, îi determină pe cei aflaţi pe băncile şcolii la un demers de asimilare activă a unor noi cunoştinţe şi forme comportamentale, de stimulare şi, în acelaşi timp de dezvoltare a forţelor cognitive, intelectuale.

NIVEL PRIMAR

Nume..........................................

STILURI DE ÎNVĂŢARE

Nr.crt.

Afirmaţii

Da

Nu

  1.  

Imi place să discut  materialul de învăţat cu un coleg

  1.  

Învăţ mai bine auzindu-mi propria voce

  1.  

Prefer să învăţ ceva nou citind despre acest subiect

  1.  

Adesea notez informaţiile pentru anu le uita

  1.  

Prefer exerciţiile fizice

  1.  

Învăţ mai bine după imagini