Bază de date online cu resurse pentru dezvoltarea unui management instituțional antreprenorial de calitate în școli defavorizate

Antreprenoriat Aprilie2019

Descarca .pdf                                  Descarca .ppt 

Scopul procedurii

  1. Procedura are drept scop stabilirea modului de evaluare a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din cadrul unei unități școlare, conform legislaţiei în vigoare.

2.Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii.

  1. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului.
  2. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe director, în luarea deciziei.

Domeniul de aplicare

  1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională

- Evaluarea activităţii personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din instituţia de învăţământ se realizează anual.

  1. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică

- Procedura este aplicată în cadrul școlii de către toate compartimentele, avându-se în vedere toate normele legislative în vigoare pentru evaluarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

  1. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată:

- evaluarea performanțelor profesionale individuale ale angajaților.

  1. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii:

- Personal didactic și didactic auxiliar.

201903 A 3.3. MARTIE 2019 ANTREPR 1

Descarca .pdf                                  Descarca .ppt

Structura

Aspecte generale

Proiectul de dezvoltare instituțională a unității școlare este documentul de bază al dezvoltării oricărei unităţi şcolare în care actorii principali ai actului educaţional sunt: preşcolarii şi elevii, unde se prezintă drumul de la „ceea ce este” la „ceea ce trebuie să fie” organizaţia şcolară.

Proiectul de dezvoltare instituţională (PDI) este un document şi totodată un instrument de lucru necesar fiecărei unităţi şcolare întrucât asigură o imagine reală şi o analiză a ceea ce a fost şi este şcoala, dar, în acelaşi timp, proiectează pe termen lung activitatea viitoare, trasând repere clare.

PDI este o expresie a unei analize, gândiri, decizii colective şi a unui efort de echipă alcătuită din: managerul unităţii şcolare - conducătorul echipei şi membrii echipei - cu roluri specifice activităţii şi în funcţie de înclinaţii, echipă aflată într-un permanent proces de inovare.

Punctul de plecare în construcţia unui PDI îl constituie, pe de o parte, cunoaşterea politicilor educaţionale (ţinte strategice ale proiectelor naţionale de reformă a învăţământului) şi pe de altă parte, cunoaşterea serviciilor educaţionale pe care unitatea şcolară ar trebui să le ofere societăţii (beneficiarilor direcţi şi indirecţi) şi a competenţelor pe care actul educaţional ar trebui să le dezvolte beneficiarilor direcţi (cerinţele clientului).