Bază de date online cu resurse pentru dezvoltarea unui management instituțional antreprenorial de calitate în școli defavorizate

1.      Definirea conceptului pedagogic de management

Termenul de management a pătruns în limbajul pedagogic la fel de insistent ca cel de

curriculum. În mod analogic, are o dublă semnificaţie, de concept şi de parafigmă pe cale de afirmare în teoria şi practica educaţiei.

Conceptual de management, dezvoltat la nivel de leadership, defineşte un tip de conducere superioară care corespunde modelului cultural al societăţii informaţionale, bazată pe cunoaştere. Trebuie să subliniem faptul că managementul este în opoziţie cu tipul de conducere birotică, administrativă, care corespunde modelului cultural al societăţii industrializate (timpurii şi în faza de maturizare).