Bază de date online cu resurse pentru dezvoltarea unui management instituțional antreprenorial de calitate în școli defavorizate

 

 

Şcoala incluzivă se referă în ses restrâns la integrarea tuturor copiilor, indiferent de capacităţile şi competenţele de adaptare şi deci de învăţare, într-o formă de şcoală. În sens larg, ea înseamnă preocuparea pentru ca fiecare copil să fie sprijinit şi să se lucreze în beneficiul învăţării tuturor.

Fiecare copil este înţeles ca un participant activ la învăţare şi predare şi pentru că fiecare aduce cu sine în procesul complex al învăţării şi dezvoltării o experienţă, un stil de învăţare, un model social, o interacţiune specifică, un ritm personal, un mod de abordare, un context cultural căruia îi aparţine.

Această  lucrare  îşi propune  să clarifice  conceptul de climat organizaţional şcolar, să precizeze  care sunt dimensiunile, structura, funcţia, trăsăturile,  factorii determinanţi şi importanţa practică a climatului organizaţional în  eficientizarea activităţii instructiv–educative.

Şcoala ca organizaţie este  expresie  a societăţii postmoderne  (postindustriale, informaţionale, bazată pe cunoaştere).  La nivelul dimensiunilor   de bază ale organizaţiei şcolare  normativă, funcţional-structurală, culturală, comportamentală pot fi identificate surse de dezvoltare  a organizaţiei şcolare într-un context mobil şi deschis. Cultura organizaţiei şcolare postmoderne se dezvoltă, în mod special, prin valorificarea resurselor subiective ale climatului organizaţional  generat de modul de acţiune al tuturor „actorilor şcolii” (manageri, colectiv didactic, elevi, personal administrativ, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale etc.).