Relația şcoală – familie – comunitate este abordată în literatura de specialitate ca legătura prin intermediul căreia profesorii acţionează împreună cu familia şi cu alţi membri ai comunităţii pentru susţinerea copiilor/elevilor în a avea succes/performanța şcolară.

Interacțiunea intre acesti trei factori presupune colaborarea între personalul şcolii (profesori, diriginti, directori, consilieri etc.), familiile elevilor, membri ai comunităţii, organizaţii (de exemplu: companii, biserică, biblioteci, servicii sociale etc.) pentru a implementa programe şi activităţi în beneficiul direct al elevilor.

CUNOŞTINŢE DE BAZĂ PENTRU TOŢI

1. Ce este educaţia incluzivă?

edu1 

Un răspuns simplu ar putea fi …

Educatia speciala are in vedere un anumit tip de educatie adaptata si destinata copiilor care nu reusesc sa atinga in cadrul inv obisnuit nivele educative si sociale corespunzatoare varstei.

Cerinte/nevoi educative speciale - CES - este o sintagma, care se refera la cerintele in plan educativ ale unor categorii de persoane, cerinte consecutive unor disfunctii sau deficiente de natura intelectuala, senzoriala, psihomotrice, fiziologica sau ca urmare a unor conditii psihoafective, socioeconomice sau de alta natura; aceste cerinte plaseaza persoana/elevul intr-o stare de dificultate in raport cu ceilatii din jur, stare care nu-i permite o existenta sau o valorificare in conditii normale a potentialului intelectual si aptitudinal de care acesta dispune si induce un sentiment de inferioritate ce accentueaza conditia sa de persoana cu cerinte speciale. In consecinta, activitatile educative scolare si/sau extrascolare reclama noi modalitati de proiectare si desfasurare a lor in relatie directa cu posibilitatile reale ale elevilor, astfel incat sa poata veni in intampinarea cerintelor pe care elevii respectivi le resimt in raport cu actul educational (acest proces presupune, pe langa continuitate, sistematizare, coerenta, rigoare si accesibilizare a continuturilor, un anumit grad de intelegere, constientizare, participare, interiorizare si evolutie in planul cunoasterii din partea elevilor).

Esential, in acest sens, este sa vorbim despre motivatie, nevoi si despre stres, din punct de vedere teoretic-ca baza de plecare.

CE ESTE MOTIVATIA?

Dam mai jos mai multe definitii posibile.

      „Totalitatea motivelor sau mobilurilor (conștiente sau nu) care determină pe cineva să efectueze o anumită acțiune sau să tindă spre anumite scopuri” (Cf. DEX, 2009)

      „Procesele fiziologice si psihologice responsabile de declansarea, mentinerea si încetarea unui comportament, ca si de valoarea apetitiva sau aversiva conferita elementelor de mediu asupra carora se exercita acel comportament” (Larousse, 2006, p. 773).