Utilizarea TIC în procesul instructiv-educativ

1. Importanţa utilizării computerului în mileniul III. Cât este de necesar computerul în ziua de azi?

edu mai2019 e1Trăim în mileniul informaţiei, iar prezenţa computerului şi a tehnologiei în viaţa noastră este deja un lucru firesc. Oricine are un PC mai mult sau mai puţin performant, iar interesul pentru tehnologia informaţiei creşte constant, odată cu dezvoltarea (exponenţială) a acesteia. Deoarece cantitatea de informaţie pe care trebuie să o acumuleze în şcoală a crescut semnificativ în ultimii ani (şi este în creştere), elevul din ziua de azi se orientează către utilizarea computerului ca un mijloc de informare şi de asistare în procesul de învăţare. Surse de informaţie precum Internetul şi programele educaţionale sunt din ce în ce mai folositoare, numărul de utilizatori ai Internet-ului şi solicităriile pentru soft educaţional aflându-se în ascensiune.

Este de remarcat faptul că Internetul este una dintre principalele surse de informare folosită în activitatea didactică, chiar dacă majoritatea declară că preferă metodele „clasice” de predare. În consecinţă, „calculatorul” a devenit o necesitate pentru elevi şi profesori deopotrivă, cei din urmă manifestând în ultima vreme o preocupare sporită.

Factorii de bază care ajută copilul în dezvoltarea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, a sentimentelor. Rolul familiei este fundamentalt în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea copilului.

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identităţii sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele educative ale societaţii pe care le identifică şi le foloseşte activ.

Dimensiunile de bază ale educaţiei incluzive pot fi identificate, evaluate și interpretate cu ajutorulIndexului incluziunii școlare – elaborat în Marea Britanie, de către doi autori - TonyBooth și Mel  Ainscow – prin colaborarea, pe o perioadă de 3 ani, cu diverși specialiști experimentați în promovarea implementării educaţiei incluzive în şcoli (cadre didactice, părinţi, pedagogi, cercetători şi reprezentanţi ai unei organizaţii a persoanelor cu dizabilităţi). Prima versiune publicată a apărut în anul 2000, iar cea de a doua - în 2002.    

         Conform Indexului incluziunii școlare – trei dimensiuni definesc școala incluzivă, cele 3 dimensiuni constituind orientări de bază şi criterii de evaluare a nivelului de dezvoltare a şcolii incluzive: culturile, politicile şi practicile.

A.   culturile incluzive (concepţii, atitudini, tradiţii, obiceiuri) - asigură crearea și  promovarea incluziunii; dezvoltarea valorilor incluzive, împărtăşite de întreaga comunitate şcolară, determină schimbări importante pe celelalte dimensiuni.

B.   politicile incluzive - asigură cadrul instituţional de dezvoltare a educației incluzive la nivelul școlii. Ele asigură proiec­tarea proceselor, și, în aceleași timp, antrenează toţi participanții la actul educaţional să devină promotori activi ai incluziunii; oferă repere pentru strategii clare, care orientează comunitatea şcolară şi membrii acesteia spre dezvoltarea inclu­ziunii reale, de calitate.

 

I.  Documente de proiectare

II. Structura PDI

III. Monitorizare și revizuire

I.  Documente de proiectare

1.1. Planul de dezvoltare instituţională  al unităţii.

1.2. Oferta educaţională a unităţii.

1.3. Planul managerial anual

1.4. Programe manageriale semestriale

Politist, medic, scriitor, invatator, pilot sunt doar cateva dintre profesiile pe care copiii si le imagineaza cand sunt mici. Oricat de neconventionale sunt meseriile visate, toate au un numitor comun: pasiunea, motivatia de a fi unul dintre cei mai buni, de a trece peste obstacole si de a lucra cu placere.

De fapt, acesta este secretul care propulseaza elevii cu rezultate bune si profesionistii: motivatia de a depasi limite si curiozitatea de a invata lucruri noi in fiecare zi.

Secretul unei ocupatii/profesii de succes este cunoscut demult, inca din secolul VI i. Hr, cand Confucius, influent filosof chinez, a lasat urmatoarele cuvinte de intelepciune: „Alege o meserie pe care o iubesti si nu va trebui sa lucrezi nicio zi din viata”.

Pe cat de motivational este citatul, pe atat de mult efort este necesar pentru a descoperi ca profesor, ca parinte, catre ce orizont profesional trebuie sa fie indrumat fiecare elev/copil.